Informationssäkerhet - grundläggande utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Intern obligatorisk informationssäkerhetsutbildning. Du får svara på 11 frågor och beräknas ta maximalt 15 minuter.
Svarar du fel på någon fråga kommer du få information om det och kan rätta till det innan du skickar in.

Målet med utbildningen är att alla kommunanställda:

- Blir medvetna om informationssäkerhetsrisker, i sin tjänst och i vardagen
- Vet sina skyldigheter och följer de riktlinjer Lerums kommun tagit fram
- Vet hur de ska arbeta förebyggande så att exempelvis lösenord inte läcker till obehöriga eller att datorer och filer drabbas av virus och/eller ransomware
- Vet hur de ska agera om en incident ändå inträffar

Frågor om e-tjänsten

IT-enheten
it-enheten@lerum.se
0302521000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa