Informationssäkerhet - grundläggande utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns en obligatorisk intern informationssäkerhetsutbildning som alla anställda ska gå. Utbildningen består av 11 stycken frågor som tar som mest 15 minuter att besvara.

När du svarar på frågorna får du veta om du svarat rätt eller fel. Om du varar fel får du en chans att rätta till det innan du skickar in resultaten.

Målet med utbildningen är att alla anställda i kommunen ska:

  • bli medvetna om informationssäkerhetsrisker, både i sin tjänst och i sin vardag
  • veta sina skyldigheter och följa de riktlinjer som Lerums kommun tagit fram
  • veta hur de ska arbeta förebyggande med tekniska frågor. Det handlar om att se till så att exempelvis lösenord inte läcker till obehöriga eller att datorer och filer drabbas av virus och/eller ransomware.
  • veta hur de ska agera om en incident trots allt inträffar.

Frågor om e-tjänsten

IT-enheten
it-enheten@lerum.se
0302-52 10 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa