Sök tjänst

Lerums kommuns digitala tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden till kommunen. Det kan till exempel handla om att ansöka, anmäla eller boka.

Skriv i sökfältet eller klicka dig vidare under grupp och kategori för den roll i vilken du besöker sidan.

 

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Anställda och konsulter (12)

  Bygga, bo och trafik (29)

  • Anmäl dagvattenanläggning

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

  • Anmäl skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

  • Anmäl vattenskada

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

  • Anmälan enligt plan- och bygglagen

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

  • Ansök om att få använda kommunens mark

   Här kan du ansöka om markanvändning av kommunens mark. Det kan handla om bland annat arrenden, nyttjanderätter, servitut eller köp- och försäljning av kommunal mark. E-tjänsten används också om du vill stå med i kommunens intresselista inför kommande markanvisningar.

   Här kan du ansöka om markanvändning av kommunens mark. Det kan handla om bland annat arrenden, nyttjanderätter, servitut eller köp- och försäljning av kommunal mark. E-tjänsten används också om du vill stå med i kommunens intresselista inför kommande markanvisningar.

  • Ansök om blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder för en säkrare trafikmiljö.

   Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder för en säkrare trafikmiljö.

  • Ansök om ersättning för vattenskada

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

  • Ansök om fullmakt för VA-ansökan

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

  • Ansök om grävtillstånd och lämna in trafikanordningsplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

  • Ansök om kommunalt vatten och avlopp

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 

  • Ansök om planbesked

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

  • Beställ gränsanvisning

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

  • Beställ lägeskontroll

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

  • Beställ nybyggnadskarta

   Här kan du beställa en nybyggnadskarta. Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna ansöka om bygglov för ny- och ombyggnationer.

   Här kan du beställa en nybyggnadskarta. Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna ansöka om bygglov för ny- och ombyggnationer.

  • Beställ utstakning

   Här kan du beställa utstakning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

   Här kan du beställa utstakning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

  • Felanmälan av fastighet

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

  • Felanmälan kommunala gator, vägar och fastigheter

   Här kan du felanmäla kommunala gator, vägar och fastigheter.

   Här kan du felanmäla kommunala gator, vägar och fastigheter.

  • Hämta tomtkarta för din fastighet

   Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

   Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret, Flerbostadshus inklusive specialbostäder

    

   Ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret, Flerbostadshus inklusive specialbostäder

    

  • Lämna svar vid grannhörande och ta del av beslut som granne eller sakägare i bygglovsärenden

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

  • Skicka in kontrollplan/utförandeintyg för enskilt avlopp som har färdigställts

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

  Intern RPA (1)

  Jobb och företagande (4)

  Kommun och politik (10)

  • Förtroendevald: Ansök om avgiftsbestämd ålderspension

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

  • Förtroendevald: Lämna in fråga

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en  fråga.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en  fråga.

  • Förtroendevald: Lämna in motion

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

  • Lämna in e-förslag

   Ett e-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Det gör du genom att lämna in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

   Ett e-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Det gör du genom att lämna in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

  Kultur och fritid (9)

  • Ansök om kommunbidrag till studieförbund i Lerums kommun

   Kommunbidrag kan utgå till alla inom Lerums kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Lerums kommun.

   Kommunbidrag kan utgå till alla inom Lerums kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Lerums kommun.

  • Lämna inköpsförslag till biblioteken i Lerum

   Här kan du skicka in förslag på böcker som du vill att biblioteken i Lerum ska köpa in. När du skickar in ett förslag bedömer biblioteken om det är möjligt för dem att köpa in det eller inte. Du får svar inom en vecka.

   Här kan du skicka in förslag på böcker som du vill att biblioteken i Lerum ska köpa in. När du skickar in ett förslag bedömer biblioteken om det är möjligt för dem att köpa in det eller inte. Du får svar inom en vecka.

  • Lämna samtycke för publicering av bild, film eller annan personuppgift

   Här kan du lämna samtycke för kommunens hantering av dina personuppgifter i form av bild eller film. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

   Här kan du lämna samtycke för kommunens hantering av dina personuppgifter i form av bild eller film. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

  Miljö, energi och återvinning (35)

  • Anmäl allergisk reaktion

   Här kan du anmäla om du har fått en allergisk reaktion av något livsmedel i Lerums kommun.

   Här kan du anmäla om du har fått en allergisk reaktion av något livsmedel i Lerums kommun.

  • Anmäl cistern ur bruk

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

  • Anmäl efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

  • Anmäl matförgiftning

   Här kan du anmäla om du misstänker att det har blivit matförgiftad av något livsmedel i Lerums kommun

   Här kan du anmäla om du misstänker att det har blivit matförgiftad av något livsmedel i Lerums kommun

  • Anmälan om kompost

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera matavfall på egen hand.

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera matavfall på egen hand.

  • Ansök om att få hantera kemikalier inom vattenskyddsområde

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

  • Ansök om bidrag vid separering av dag- och dränvatten från spillvattenledning

   Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. 

   Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. 

  • Ansök om passerkort till återvinningscentral

   Här kan företagare ansöka om passerkort för att inpassering till återvinningscentral Hultet och andra återvinningscentraler inom kommunens samarbete.

   Privatpersoner använder körkort för inpassering. Företag och besökare till Bälinge återvinningscentral använder återvinningskort. Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett återvinningskort hos kommunens kundcenter KomIn.

   Här kan företagare ansöka om passerkort för att inpassering till återvinningscentral Hultet och andra återvinningscentraler inom kommunens samarbete.

   Privatpersoner använder körkort för inpassering. Företag och besökare till Bälinge återvinningscentral använder återvinningskort. Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett återvinningskort hos kommunens kundcenter KomIn.

  • Ansök om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

  • Ansökan om dispens för eldning trädgårdsavfall från invasiv art

   Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den.

   Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den.

  • Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

  • Ansökan om uppehåll i hämtning av slam

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din slamtömning. 

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din slamtömning. 

  • Ansökan om ändring i avfallsabonnemang

   Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i hämtningsintervall eller kärlstorlek.

   Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i hämtningsintervall eller kärlstorlek.

  • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

  • Beställ matavfallspåsar

   Här kan du beställa matavfallspåsar i olika storlekar för externa verksamheter i Lerums kommun.

   Här kan du beställa matavfallspåsar i olika storlekar för externa verksamheter i Lerums kommun.

  • Beställ radonmätning

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

  • Beställning av extratjänster för avfallshantering

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

  • Beställning av tömning av sopor för dig som har abonnemanget hämtning 4 gånger per år

   Här kan du som har abonnemanget "Hämtning fyra ggr/år sker efter budning" beställa tömning av ditt sopkärl enligt ditt abonnemang . Hämtning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle i området. Vi behöver din beställning senast tre dagar innan tömning.

   Här kan du som har abonnemanget "Hämtning fyra ggr/år sker efter budning" beställa tömning av ditt sopkärl enligt ditt abonnemang . Hämtning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle i området. Vi behöver din beställning senast tre dagar innan tömning.

  • Enkät om vedeldning

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

  • Följ och komplettera dina miljöärenden

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

  • Installation av värmepump, anmälan/ansökan

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

  • Klagomål på livsmedelshantering eller olägenhet för hälsa eller miljö

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

  • Kompostering av latrin samt eget omhändertagande av fosforfilter

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

  • Omklassning av livsmedelsverksamhet 2023

   Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in uppgifter om din verksamhet för omklassning. Det gör du med denna e-tjänst. 

   Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in uppgifter om din verksamhet för omklassning. Det gör du med denna e-tjänst. 

  • Registrera start eller ändring av livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

  • Ta emot digital faktura till företag från miljöenheten

   Har ditt företag sökt tillstånd, anmält en verksamhet eller haft tillsyn av miljöenheten Lerums kommun? Då kan vi skicka elektroniska fakturor till er om ni föredrar det framför pappersfakturor.

   Har ditt företag sökt tillstånd, anmält en verksamhet eller haft tillsyn av miljöenheten Lerums kommun? Då kan vi skicka elektroniska fakturor till er om ni föredrar det framför pappersfakturor.

  • Trädfällning och röjning på kommunal mark

   Här kan du lämna in önskemål om du vill röja träd på kommunal mark.

    

   Här kan du lämna in önskemål om du vill röja träd på kommunal mark.

    

  • Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

   Du som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera Miljöenheten som är tillsynsmyndighet om anläggningen. Det gör du med denna e-tjänst. 

   Du som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera Miljöenheten som är tillsynsmyndighet om anläggningen. Det gör du med denna e-tjänst. 

  • Underrättelse påträffande av förorening

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

  Omsorg och stöd (13)

  • Ansök om stöd

   Här kan du ansöka om att få hjälp och behandling för ditt beroende. När du har skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för att starta en utredning.

   Här kan du ansöka om att få hjälp och behandling för ditt beroende. När du har skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för att starta en utredning.

  • Ansökan om reparationsbidrag

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag för tekniskt avancerad bostadsanpassning.

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag för tekniskt avancerad bostadsanpassning.

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Här kan kan du ansöka om återställningsbidrag för tidigare bostadsanpassningar. Återställningsbidrag kan sökas av hyres- och bostadsrättsföreningar.

   Här kan kan du ansöka om återställningsbidrag för tidigare bostadsanpassningar. Återställningsbidrag kan sökas av hyres- och bostadsrättsföreningar.

  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Kontantbidrag för dig som söker bostadsanpassning

   Kontantbidrag för dig som söker bostadsanpassning

  • Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Informationssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnets boende, umgänge och vårdnad, kan ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnets boende, umgänge och vårdnad, kan ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Oro att vuxen far illa - orosanmälan

   Här kan du göra en Orosanmälan gällande vuxen, över 18 år, med missbruks-/beroendeproblematik.

   Här kan du göra en Orosanmälan gällande vuxen, över 18 år, med missbruks-/beroendeproblematik.

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (4)

  Utbildning och barnomsorg - Elever (22)

  • Anmäl vistelse utomlands

   Här kan du anmäla om ditt barn vistas eller flyttar utomlands.

   Här kan du anmäla om ditt barn vistas eller flyttar utomlands.

  • Ansök om bidrag vid studier på folkhögskola

   Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola.

   Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola.

  • Ansök om inackorderingstillägg för studier på gymnasiet

   Här kan du som läser på gymnasiet på annan ort ansöka om inackorderingstillägg. Tillägget gäller för dig som studerar på annan ort och på grund av det behöver bosätta dig på den orten.

   Här kan du som läser på gymnasiet på annan ort ansöka om inackorderingstillägg. Tillägget gäller för dig som studerar på annan ort och på grund av det behöver bosätta dig på den orten.

  • Ansök till Vuxenutbildningen

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

  • Ansökan om tilläggsbelopp barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

  • Ansökan till Komvux som anpassad utbildning

   Här kan du ansöka till Komvux som anpassad utbildning.

   Här kan du ansöka till Komvux som anpassad utbildning.

  • Beställ dokument från Lerums vuxenutbildning

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

  • Beställ en översättning av dina betyg från Lerums gymnasium

   Här kan du beställa en översättning av dina gymnasiebetyg till engelska. Det gäller för dig som har studerat och fått dina betyg från Lerums gymnasium.

   Här kan du beställa en översättning av dina gymnasiebetyg till engelska. Det gäller för dig som har studerat och fått dina betyg från Lerums gymnasium.

  • Boka tid hos en skolsköterska på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en skolsköterska.

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en skolsköterska.

  • Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

  • Google Workspace for Education/Classroom för elever

   Här kommer du åt skolans system för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   Här kommer du åt skolans system för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • ILT inläsningstjänst för elever på Vuxenutbildningen

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Kontakta det kommunala aktivitetsansvaret

   Här kan du som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA kan erbjuder vägledning för ungdomar mellan 16–20 år som är folkbokförda i Lerums kommun.

   Här kan du som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA kan erbjuder vägledning för ungdomar mellan 16–20 år som är folkbokförda i Lerums kommun.

  • Rosetta Stones system för språkträning för elever

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Skola24 för gymnasieelever som vill ansöka om ledighet

   Här kan du som elev på Lerums gymnasium logga in i systemet Skola24 för att ansöka om ledighet.

   Här kan du som elev på Lerums gymnasium logga in i systemet Skola24 för att ansöka om ledighet.

  • Vklass för elever

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Utbildning och barnomsorg - Personal (13)

  • Google Workspace for Education/Classroom för personal

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • GR Play Skola, SLI, för personal inom förskolan

   Du loggar in i GR Play Skola för förskolans personal via ett eget konto. Har du inget eget konto kan du skapa ett.

   Du loggar in i GR Play Skola för förskolans personal via ett eget konto. Har du inget eget konto kan du skapa ett.

  • ILT inläsningstjänst för personal på Vuxenutbildningen

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för personal på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för personal på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Registrering av betyg och ämnesprov för pedagoger i grundskola och grundsärskola

   Här kan du som pedagog i grundskola och grundsärskola i Lerums kommun registrera betyg och resultat från ämnesprov.

   Här kan du som pedagog i grundskola och grundsärskola i Lerums kommun registrera betyg och resultat från ämnesprov.

  • Rosetta Stones system för språkträning för personal

   Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

   Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Visa ersättning för kommunala verksamheter inom förskola, skola och pedagogisk omsorg i Lerums kommun

   Här kan du se hur mycket utbetald ersättning som din verksamhet får. Tjänsten gäller för kommunala förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i Lerums kommun.

   Här kan du se hur mycket utbetald ersättning som din verksamhet får. Tjänsten gäller för kommunala förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i Lerums kommun.

  • Vklass för personal

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för personal inom Vuxenutbildningen i Lerum.

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för personal inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (24)

  • Anmäl avgiftsgrundande inkomst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

   Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

  • Anmälan sommaröppen förskola och fritidshem (avser vecka 28-31)

   Här kan du anmäla till sommaröppen förskola och fritidshem för vecka 28-31

   Här kan du anmäla till sommaröppen förskola och fritidshem för vecka 28-31

  • Ansök om modersmålsundervisning

   Ansök om modersmål för elever i grundskolans årskurs 19.

   Ansök om modersmål för elever i grundskolans årskurs 19.

  • Ansök om modersmålsundervisning för gymnasiet

   Ansök om modersmål för elever på gymnasiet

   Ansök om modersmål för elever på gymnasiet

  • Ansök om omsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om omsorg på obekväm arbetstid för ditt barn. Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger.

   Här kan du ansöka om omsorg på obekväm arbetstid för ditt barn. Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger.

  • Ansök om plats på fritidshem

   Här kan du ansöka om plats på fritidshem för ditt barn.

   Här kan du ansöka om plats på fritidshem för ditt barn.

  • Ansök om plats på förskola och pedagogisk omsorg

   Här kan du ansöka om plats på förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn.

   Här kan du ansöka om plats på förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn.

  • Ansök om skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

   Här kan du ansöka om skolskjuts mellan hem och skola för elever som är folkbokförda i Lerums kommun.

   Här kan du ansöka om skolskjuts mellan hem och skola för elever som är folkbokförda i Lerums kommun.

  • Ansök till Kulturskolan

   Här kan du ansöka om en plats på Kulturskolan i Lerum.

   Här kan du ansöka om en plats på Kulturskolan i Lerum.

  • Ansökan om utökad tid i förskole- eller fritidsverksamhet

   Vårdnadshavare kan söka utökad tid i förskolan eller på fritidshem om barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt.

   Ansökan går till ansvarig rektor som tar beslut.

   Vårdnadshavare kan söka utökad tid i förskolan eller på fritidshem om barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt.

   Ansökan går till ansvarig rektor som tar beslut.

  • Beställ skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet

   Här kan du beställa kopior på skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet. Journalerna levereras från skolhälsovården till kommunarkivet efter att eleven har slutet gymnasiet.

   Här kan du beställa kopior på skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet. Journalerna levereras från skolhälsovården till kommunarkivet efter att eleven har slutet gymnasiet.

  • Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

   Här kan du ansöka om att få fullgöra skolplikt på annat sätt för barn folkbokförda i Lerums kommun.

   Här kan du ansöka om att få fullgöra skolplikt på annat sätt för barn folkbokförda i Lerums kommun.

  • Registrera eller ändra kontaktuppgifter till vårdnadshavare

   Här kan du som vårdnadshavare registrera eller ändra dina kontaktuppgifter. Det gäller dig som har barn som går i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, särskola eller gymnasiet.

   Här kan du som vårdnadshavare registrera eller ändra dina kontaktuppgifter. Det gäller dig som har barn som går i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, särskola eller gymnasiet.

  • Samtycke till Unikum och Skola24 för familjehemsförälder eller god man för ensamkommande barn

   Här kan du som familjehemsförälder eller god man för ensamkommande barn ansöka om godkännande för att få tillgång till olika skolsystem. Om barnet går i förskola eller pedagogisk omsorg kan du ansöka om att få tillgång till Unikum. Om barnet går i skola kan du ansöka om att få tillgång till Unikum och Skola24.

   Här kan du som familjehemsförälder eller god man för ensamkommande barn ansöka om godkännande för att få tillgång till olika skolsystem. Om barnet går i förskola eller pedagogisk omsorg kan du ansöka om att få tillgång till Unikum. Om barnet går i skola kan du ansöka om att få tillgång till Unikum och Skola24.

  • Skolval

   Här kan du önska skola för ditt barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 6 i Lerums kommun.

   Tiden för skolvalet är begränsad och görs i förtid för kommande läsår. Val till förskoleklass görs i november–december. Val till årskurs 6 görs i januari–februari.

   Här kan du önska skola för ditt barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 6 i Lerums kommun.

   Tiden för skolvalet är begränsad och görs i förtid för kommande läsår. Val till förskoleklass görs i november–december. Val till årskurs 6 görs i januari–februari.

  • Språkval åk 6

   Till föräldrar med barn i årskurs fem; Nu är det dags att välja vilket modernt språk eleven vill studera till hösten: franska, spanska eller tyska. Om eleven inte vill läsa ett modernt språk kan man välja svenska/engelska, vilket innebär att eleven får mer undervisningstid i sina kärnämnen

   Till föräldrar med barn i årskurs fem; Nu är det dags att välja vilket modernt språk eleven vill studera till hösten: franska, spanska eller tyska. Om eleven inte vill läsa ett modernt språk kan man välja svenska/engelska, vilket innebär att eleven får mer undervisningstid i sina kärnämnen

  • Säg upp plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

   Här kan du säga upp ditt barns plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

   Här kan du säga upp ditt barns plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

  • Uppsägning av modersmålsundervisning

   Via den här e-tjänsten kan du säga upp modersmålsundervisning. 

   Via den här e-tjänsten kan du säga upp modersmålsundervisning. 

  Övriga e-tjänster (1)