Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Anställda och konsulter (11)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och trafik (31)

  • Anmäl vattenskada

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

  • Anmälan enligt plan- och bygglagen

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

  • Ansök om blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder för en säkrare trafikmiljö.

   Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder för en säkrare trafikmiljö.

  • Ansök om ersättning för vattenskada

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

  • Ansök om fullmakt för VA-ansökan

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

  • Ansök om grävtillstånd och lämna in trafikanordningsplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

  • Ansök om kommunalt vatten och avlopp

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

  • Ansök om planbesked

   Här kan du ansöka om planbesked. Det behövs för nya detaljplaner och för ändringar av aktuella detaljplaner.

   Här kan du ansöka om planbesked. Det behövs för nya detaljplaner och för ändringar av aktuella detaljplaner.

  • Ansök om planbesked NY VERSION TEST

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

  • Ansök om ändring i avfallsabonnemang

   Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i hämtningsintervall eller kärlstorlek.

   Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i hämtningsintervall eller kärlstorlek.

  • Ansökan Strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

  • Beställ gränsanvisning

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

  • Beställ lägeskontroll

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

  • Beställ situationsplan för din fastighet

   Här kan du beställa en situationsplan över din fastighet. En situationsplan är en av de handlingar som behövs för att kunna ansöka om bygglov, anmäla bergvärme och anmäla enskilt avlopp.

   Här kan du beställa en situationsplan över din fastighet. En situationsplan är en av de handlingar som behövs för att kunna ansöka om bygglov, anmäla bergvärme och anmäla enskilt avlopp.

  • Beställ utstakning

   Här kan du beställa utsättning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

   Här kan du beställa utsättning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

  • Felanmälan av fastighet

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

  • Felanmälan kommunala gator, vägar och fastigheter

   Här kan du felanmäla kommunala gator, vägar och fastigheter.

   Här kan du felanmäla kommunala gator, vägar och fastigheter.

  • Förfrågan om anslutningsavgift till vatten och avlopp

   Här kan du göra en förfrågan om vad din anslutningsavgift till vatten och avlopp, VA, kommer att kosta.

   Här kan du göra en förfrågan om vad din anslutningsavgift till vatten och avlopp, VA, kommer att kosta.

  • Lämna svar vid grannhörande och ta del av beslut som granne eller sakägare i bygglovsärenden

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

  • Rapportera din vattenmätarställning

   Här kan du rapportera in din vattenmätarställning till kommunen.

   Här kan du rapportera in din vattenmätarställning till kommunen.

  • Registrering för cykelbox och cykelgarage

   Här kan du registrera dig för användning av cykelbox och cykelgarage i kommunen.

   Här kan du registrera dig för användning av cykelbox och cykelgarage i kommunen.

  • Skadeanmälan av väg, park eller vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skador som gäller vägar, parker eller vatten och avlopp.

   Här kan du anmäla skador som gäller vägar, parker eller vatten och avlopp.

  • Skicka in kontrollplan/utförandeintyg för enskilt avlopp som har färdigställts

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

  Visa allaVisa färre

  Jobb och företagande (6)

  Kommun och politik (11)

  • Anmäl borgerlig vigsel

   Här kan du anmäla och boka tid för borgerlig vigsel.

   Här kan du anmäla och boka tid för borgerlig vigsel.

  • E-förslag

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

  • Förtroendevald: Ansök om avgiftsbestämd ålderspension

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

  • Förtroendevald: Lämna in enkel fråga

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en enkel fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en enkel fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.

  • Förtroendevald: Lämna in motion

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (4)

  Miljö, energi och återvinning (23)

  • Anmäl cistern ur bruk

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

  • Anmäl efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark

  • Ansök om att få kompostera i en latrin

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

  • Ansök om glesare tömning av sopor

   Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om hämtning var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Ordinarie intervall för tömning av sopor är varannan vecka.

   Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om hämtning var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Ordinarie intervall för tömning av sopor är varannan vecka.

  • Ansök om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

  • Ansök om uppehåll i hämtning av avfall eller slam

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

  • Ansökan om passerkort till återvinningscentraler

   Privatpersoner i Lerums kommun använder körkort för inpassering till Hultet och övriga återvinningscentraler inom kommunens samarbete.
   Företag och besökare till Bälinge återvinningscentral använder fortfarande återvinningskort.  Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett återvinningskort hos kommunens Kundcenter KomIn.

   Privatpersoner i Lerums kommun använder körkort för inpassering till Hultet och övriga återvinningscentraler inom kommunens samarbete.
   Företag och besökare till Bälinge återvinningscentral använder fortfarande återvinningskort.  Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett återvinningskort hos kommunens Kundcenter KomIn.

  • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

  • Beställ extratjänster för avfallshantering

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

  • Beställ radonmätning

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

  • Enkät om vedeldning

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

  • Följ och komplettera dina miljöärenden

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

  • Kemikalier inom vattenskyddsområde

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

  • Klagomål på livsmedelshantering eller olägenhet för hälsa eller miljö

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

  • Nytt abonnemang för avfall och/eller vatten och avlopp (VA)

   Här gör du ansökan om nytt abonnemang för avfall och/eller vatten och avlopp för en nybyggd fastighet. 

   Här gör du ansökan om nytt abonnemang för avfall och/eller vatten och avlopp för en nybyggd fastighet. 

  • Registrera start eller ändring av livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

  • Underrättelse påträffande av förorening

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (3)

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (3)

  Utbildning och barnomsorg - Elever (19)

  • Anmälan om vistelse utomlands

   Anmälan om vistelse utomlands

   Anmälan om vistelse utomlands

  • Ansök om inackorderingstillägg för studier på gymnasiet

   Här kan du som läser på gymnasiet på annan ort ansöka om inackorderingstillägg. Tillägget gäller för dig som studerar på annan ort och på grund av det behöver bosätta dig på den orten.

   Här kan du som läser på gymnasiet på annan ort ansöka om inackorderingstillägg. Tillägget gäller för dig som studerar på annan ort och på grund av det behöver bosätta dig på den orten.

  • Ansök om skolkort eller anmäl förlorat eller defekt skolkort för gymnasiet och folkhögskola

   Här kan du som går i gymnasiet eller folkhögskola i en annan kommun än Lerum ansöka om skolkort. Du kan även anmäla ett redan befintligt skolkort förlorat eller defekt. E-tjänsten gäller för elever som är folkbokförda i Lerums kommun och som studerar på gymnasiet i en annan kommun.

   Här kan du som går i gymnasiet eller folkhögskola i en annan kommun än Lerum ansöka om skolkort. Du kan även anmäla ett redan befintligt skolkort förlorat eller defekt. E-tjänsten gäller för elever som är folkbokförda i Lerums kommun och som studerar på gymnasiet i en annan kommun.

  • Ansök till Vuxenutbildningen

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

  • Ansökan om tilläggsbelopp barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

  • Beställ dokument från Lerums vuxenutbildning

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

  • Beställ en översättning av dina betyg från Lerums gymnasium

   Här kan du beställa en översättning av dina gymnasiebetyg till engelska. Det gäller för dig som har studerat och fått dina betyg från Lerums gymnasium.

   Här kan du beställa en översättning av dina gymnasiebetyg till engelska. Det gäller för dig som har studerat och fått dina betyg från Lerums gymnasium.

  • Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

  • Google Workspace for Education/Classroom - elever

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • Intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium. Du kan välja mellan idrotterna ridning, fotboll och ishockey.

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium. Du kan välja mellan idrotterna ridning, fotboll och ishockey.

  • Kontakta det kommunala aktivitetsansvaret

   Här kan du som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA kan erbjuder vägledning för ungdomar mellan 16–20 år som är folkbokförda i Lerums kommun.

   Här kan du som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA kan erbjuder vägledning för ungdomar mellan 16–20 år som är folkbokförda i Lerums kommun.

  • Rosetta Stones system för språkträning för elever

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Vklass för elever

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Personal (12)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (20)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (1)