Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Anställda och konsulter (12)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (48)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (9)

  • Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

   Om du varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 eller senare och inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda kan du ansöka om uttag av ålderspension via denna e-tjänst. Uttag av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då du kan få allmän pension utbetalad. Handläggningstiden är upp till tre månader innan utbetalning av eventuell ålderspension kan ske.

   Om du varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 eller senare och inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda kan du ansöka om uttag av ålderspension via denna e-tjänst. Uttag av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då du kan få allmän pension utbetalad. Handläggningstiden är upp till tre månader innan utbetalning av eventuell ålderspension kan ske.

  • Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)

   Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)
    

   Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)
    

  • Förtroendevald: Lämna in enkel fråga

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.
    

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.
    

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (32)

  • Ansökan om reparationsbidrag

   Ansökan om reparationsbidrag

   Ansökan om reparationsbidrag

  • Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

   Med denna e-tjänst kan du om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

  • Ansökan om uttag

   Du som är god man, förvaltare, förälder eller annan typ av förmyndare kan genom denna e-tjänst ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat bankkonto. Vi bedömer sedan din ansökan och om vi beslutar att du får göra uttag skickar vi ett uttagsmedgivande till dig. Om du bara vill göra en överföring från ett spärrat konto till ett annat ska du inte behöva ansöka om uttag. Det är bara när pengarna blir tillgängliga för dig som du behöver ett uttagsmedgivande.

   Du ska upplysa oss om vad uttaget ska användas till. Du kan också behöva skicka in underlag till din ansökan. Om du är god man eller förvaltare är huvudregeln att huvudmannen ska samtycka till ditt uttag från spärrat konto.

   Om du är förälder eller annan typ av förmyndare och vill ta ut pengar från ett omyndigt barns överförmyndarspärrade konto så ska den omyndiga samtycka till ansökan om hen är 16 år eller äldre. Vi gör en kreditupplysning på dig som förälder innan vi beslutar om uttag från barnets konto.

   Du som är god man, förvaltare, förälder eller annan typ av förmyndare kan genom denna e-tjänst ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat bankkonto. Vi bedömer sedan din ansökan och om vi beslutar att du får göra uttag skickar vi ett uttagsmedgivande till dig. Om du bara vill göra en överföring från ett spärrat konto till ett annat ska du inte behöva ansöka om uttag. Det är bara när pengarna blir tillgängliga för dig som du behöver ett uttagsmedgivande.

   Du ska upplysa oss om vad uttaget ska användas till. Du kan också behöva skicka in underlag till din ansökan. Om du är god man eller förvaltare är huvudregeln att huvudmannen ska samtycka till ditt uttag från spärrat konto.

   Om du är förälder eller annan typ av förmyndare och vill ta ut pengar från ett omyndigt barns överförmyndarspärrade konto så ska den omyndiga samtycka till ansökan om hen är 16 år eller äldre. Vi gör en kreditupplysning på dig som förälder innan vi beslutar om uttag från barnets konto.

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Ansökan om återställningsbidrag

   Ansökan om återställningsbidrag

  • Boendestöd - ansökan

   Boendestöd - ansökan

   Boendestöd - ansökan

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

  • Dagverksamhet - ansökan

   Dagverksamhet - ansökan

   Dagverksamhet - ansökan

  • Ekonomisk bistånd - ansökan

   Ekonomisk bistånd - ansökan

   Ekonomisk bistånd - ansökan

  • Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

   Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

   Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

  • Ensamkommande barn - redogörelse/arvodesräkning

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Lerums kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Lerums kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

  • Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

   Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

   Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

  • Föreningsstöd

   Föreningsstöd

   Föreningsstöd

  • Hemtjänst - ansökan länk

   Hemtjänst - ansökan länk

   Hemtjänst - ansökan länk

  • Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare i Lerums kommun.

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare i Lerums kommun.

  • Korttidsboende - ansökan

    

   Korttidsboende - ansökan

    

   Korttidsboende - ansökan

  • LSS - ansökan

   LSS - ansökan

   LSS - ansökan

  • Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

   Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

   Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

  • Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

   Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

   Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

  • Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på gode mäns, förvaltares eller förmyndares arbete. Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt. För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på gode mäns, förvaltares eller förmyndares arbete. Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt. För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

  • Missbruk - anmälan

   Missbruk - anmälan

   Missbruk - anmälan

  • Oro för barn och ungdom - anmälan

   Oro för barn och ungdom - anmälan

   Oro för barn och ungdom - anmälan

  • Parkeringstillstånd - ansökan

    

   Parkeringstillstånd - ansökan

    

   Parkeringstillstånd - ansökan

  • Redovisningshandlingar - anmäla om anstånd

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Riksfärdtjänst - ansökan

   Riksfärdtjänst - ansökan

  • Särskilt boende - ansökan

   Särskilt boende - ansökan

   Särskilt boende - ansökan

  • Tillgångsförteckning

   Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/den omyndigas tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in förteckningen på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken.

   Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/den omyndigas tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in förteckningen på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken.

  Visa allaVisa färre

  Trafik, vägar och resande (3)

  Uppleva och göra (5)

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (9)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Elever (17)

  • Betyg översatta till engelska - gymnasiet

   Tidigare elever som studerat på Lerums gymnasium som vill översätta sitt svenska betyg till engelska

   Tidigare elever som studerat på Lerums gymnasium som vill översätta sitt svenska betyg till engelska

  • Folkhögskola - ansökan om bidrag för studier - elever

   Här kan man ansöka om bidrag för litteratur, busskort och skolmåltider. 

   Här kan man ansöka om bidrag för litteratur, busskort och skolmåltider. 

  • G Suite for Education/Classroom - elever

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • Idrottsspecialisering gymnasiet - ansökan

   Grundskoleelever som söker Lerums gymnasium och som vill läsa en idrott; ridning, fotboll och ishockey . Här intresseanmäler sig eleven till vald idrott. 

   Grundskoleelever som söker Lerums gymnasium och som vill läsa en idrott; ridning, fotboll och ishockey . Här intresseanmäler sig eleven till vald idrott. 

  • Kommunala aktivitetsansvaret

   Folkbokförda ungdomar i Lerums kommun, 16 – 20, år som inte påbörjar, avbryter gymnasiet eller avslutar gymnasiet utan examen.

   Folkbokförda ungdomar i Lerums kommun, 16 – 20, år som inte påbörjar, avbryter gymnasiet eller avslutar gymnasiet utan examen.

  • Rosetta Stone - System för språkträning - elever

   Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Rosetta Stone använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas.

   Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Rosetta Stone använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas.

  • Samtycke för gymnasiet publicering av bild, film, ljud och tryckt information - elever

   Samtycke - för att kunna publicera bild, film, ljud och tryckt information där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare

   Samtycke - för att kunna publicera bild, film, ljud och tryckt information där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare

  • Samtycke för vuxenutbildningen - publicering av foto, film och ljud

   Samtyckesblankett – publicering av foto, film och ljud

   Samtyckesblankett – publicering av foto, film och ljud

  • Skolkort - anmälan förlorat eller defekt kort - gymnasiet

   Via denna e-tjänst anmäler du ditt skolkort som förlorat eller defekt. Observera att denna e-tjänst endast ska användas av elever som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola i annan kommun.
   Elever som är folkbokförda i Lerums kommun och som studerar vid Lerums gymnasium vänder sig direkt till Lerums gymnasium.

   Via denna e-tjänst anmäler du ditt skolkort som förlorat eller defekt. Observera att denna e-tjänst endast ska användas av elever som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola i annan kommun.
   Elever som är folkbokförda i Lerums kommun och som studerar vid Lerums gymnasium vänder sig direkt till Lerums gymnasium.

  • Vklass - elever

   Lärplattform för elever inom Vuxenutbildningen.

   Lärplattform för elever inom Vuxenutbildningen.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Ansökan till Lerums Vuxenutbildning.

   Ansökan till Lerums Vuxenutbildning.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Personal (10)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (27)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (1)