Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Anställda och konsulter (12)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (50)

  • Allergisk reaktion - anmälan

    

   Allergisk reaktion - anmälan

    

   Allergisk reaktion - anmälan

  • Anmäla start eller ändring av skola, förskola med mera

   Här anmäler du ny skola, förskola, öppen förskola, lokal för dagbarnvårdare och betydande utökning av pågående verksamhet, minst sex veckor före det att verksamheten startar.
    

   Här anmäler du ny skola, förskola, öppen förskola, lokal för dagbarnvårdare och betydande utökning av pågående verksamhet, minst sex veckor före det att verksamheten startar.
    

  • Anmälan - Vattenskada

    Här kan du göra en anmälan om vattenskada
    

    Här kan du göra en anmälan om vattenskada
    

  • Anmälan av bassängbad, badtunnor, bubbelpool, floating med mera

   Här ska du anmäla bassängbad, badtunna, bubbelpool, floating och liknande där allmänheten har tillträde. 
    

   Här ska du anmäla bassängbad, badtunna, bubbelpool, floating och liknande där allmänheten har tillträde. 
    

  • Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

   Här anmäler du verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
   skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg. 

   Här anmäler du verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
   skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg. 

  • Anmälan enligt plan- och bygglagen

   Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka.

   Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka.

  • Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

   Här kan du anmäla att du vill använda avfall för anläggningsändamål. Det kan vara till exempel jordmassor, grus, asfalt (anmälan enligt miljöbalken).

   Här kan du anmäla att du vill använda avfall för anläggningsändamål. Det kan vara till exempel jordmassor, grus, asfalt (anmälan enligt miljöbalken).

  • Anmälan om kompost

   Denna e-tjänst används för att anmäla om att kompostera matavfall.

   Denna e-tjänst används för att anmäla om att kompostera matavfall.

  • Ansökan - Begäran om planbesked

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver enny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett områdeska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver enny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett områdeska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

  • Ansökan markanvändning

   Här ansöker ni om markanvändning av kommunens mark. Detta kan b.la. handla om servitut, 
   nyttjanderätter, arrenden eller köp – och sälj av kommunal mark.

   Här ansöker ni om markanvändning av kommunens mark. Detta kan b.la. handla om servitut, 
   nyttjanderätter, arrenden eller köp – och sälj av kommunal mark.

  • Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

   För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst

   För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst

  • Ansökan om passerkort till återvinningscentraler

   Privatpersoner i Lerums kommun använder körkort för inpassering till Hultet och övriga återvinningscentraler inom kommunens samarbete.

   Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett ÅVC-kort här

   Privatpersoner i Lerums kommun använder körkort för inpassering till Hultet och övriga återvinningscentraler inom kommunens samarbete.

   Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett ÅVC-kort här

  • Ansökan Strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

  • Autogiroanmälan för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang

   Här kan du anmäla att du vill ha autogiro för ditt för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang.
   Det gör du genom att lämna ett medgivande för autogiro via den här e-tjänsten med ditt bank-ID.

   Här kan du anmäla att du vill ha autogiro för ditt för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang.
   Det gör du genom att lämna ett medgivande för autogiro via den här e-tjänsten med ditt bank-ID.

  • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

  • Bygglovsärenden. Lämna svar vid grannhörande och ta de av beslut som granne/sakägare

   Om du har mottagit remiss/grannhörande från oss kan du lämna svar och synpunkter här och även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan/kommer att se, beviljade lov. 

   Om du har mottagit remiss/grannhörande från oss kan du lämna svar och synpunkter här och även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan/kommer att se, beviljade lov. 

  • Byte av abonnemang/kärl Renhållningsenheten

   Här har du möjlighet att byta avfallsabonnemang, exempelvis om du vill ändra hämtningsintervall, kärlstorlek eller komplettera med matavfallskärl

   Här har du möjlighet att byta avfallsabonnemang, exempelvis om du vill ändra hämtningsintervall, kärlstorlek eller komplettera med matavfallskärl

  • Cistern ur bruk - anmälan

   Här kan du anmäla att du tar cistern ur bruk

   Här kan du anmäla att du tar cistern ur bruk

  • Efterbehandling förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark

  • Enkät vedeldning

   Detta är en enkät för som fått brev om din vedpanna från miljöenheten

   Detta är en enkät för som fått brev om din vedpanna från miljöenheten

  • Ersättningsanspråk - Vattenskada

   Om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning kan du göra en ansökan om ersättning hä

   Om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning kan du göra en ansökan om ersättning hä

  • Extratjänster Renhållningsenheten

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang

  • Fastighet - felanmälan

    

   Fastighet - felanmälan

    

   Fastighet - felanmälan

  • Fullmakt för VA-ansökan

   Ansökan om kommunalt vatten och avlopp
   Avtal mellan fastighetsägare och annan sökande

   Ansökan om kommunalt vatten och avlopp
   Avtal mellan fastighetsägare och annan sökande

  • Följ och komplettera dina miljöärenden

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

  • Förfrågan om anslutningsavgift

   Här kan du göra en förfrågan om vad din VA-anslutning kommer att kosta
    

   Här kan du göra en förfrågan om vad din VA-anslutning kommer att kosta
    

  • Glesare tömning av sopor

   Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om sophämtning var fjärde vecka, eller fyra gånger per år. 
   Ordinarie tömningsintervall av sopor är varannan vecka.

   Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om sophämtning var fjärde vecka, eller fyra gånger per år. 
   Ordinarie tömningsintervall av sopor är varannan vecka.

  • Grävtillstånd och trafikanordningsplan

   Du ansöker om grävningstillstånd och lämnar in trafikanordningsplan via e-tjänsten. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

   Du ansöker om grävningstillstånd och lämnar in trafikanordningsplan via e-tjänsten. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

  • Hämtningsdagar för ditt hushållsavfall

   Här kan du se hämtningsdagar för ditt hushållsavfall.

   Här kan du se hämtningsdagar för ditt hushållsavfall.

  • Installation av värmepump, anmälan/ansökan

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

  • Kemikalier inom vattenskyddsområde

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

  • Klagomål på livsmedelshantering eller olägenhet för hälsa eller miljö

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

  • Kompostering av latrin - ansökan

   Kompostering av latrin - ansökan

   Kompostering av latrin - ansökan

  • Krossanläggning anmälan

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du vill starta eller ändra en verksamhet som krossar berg eller sten (anmälan enligt miljöbalken).

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du vill starta eller ändra en verksamhet som krossar berg eller sten (anmälan enligt miljöbalken).

  • Matförgiftning - anmälan

   Matförgiftning - anmälan

   Matförgiftning - anmälan

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Här kan du anmäla att du vill starta eller ändra en så kallad miljöfarlig verksamhet (C verksamhet enligt miljöprövningsförordningen)

   Här kan du anmäla att du vill starta eller ändra en så kallad miljöfarlig verksamhet (C verksamhet enligt miljöprövningsförordningen)

  • Radonmätning - beställ

   Radonmätning - beställ

   Radonmätning - beställ

  • Rapportera din vattenmätarställning

   Rapportera din vattenmätarställning

   Rapportera din vattenmätarställning

  • Registrering / ändring av livsmedelsanläggning

   Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst  -

   Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.

   Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst  -

   Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.

  • Skicka in kontrollplan/utförandeintyg för enskilt avlopp som har färdigställts

   Skicka in kontrollplan för enskilt avlopp som har färdigställts

   Skicka in kontrollplan för enskilt avlopp som har färdigställts

  • Solarium - anmälan

   Solarium - anmälan

   Solarium - anmälan

  • Tillstånd för djurhållning - ansökan

   Här kan du ansöka om att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område

   Här kan du ansöka om att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område

  • Underrättelse påträffande av förorening

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

  • Uppehåll i hämtning

   Här ansöker du om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

   Här ansöker du om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (10)

  • Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

   Om du varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 eller senare och inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda kan du ansöka om uttag av ålderspension via denna e-tjänst. Uttag av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då du kan få allmän pension utbetalad. Handläggningstiden är upp till tre månader innan utbetalning av eventuell ålderspension kan ske.

   Om du varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 eller senare och inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda kan du ansöka om uttag av ålderspension via denna e-tjänst. Uttag av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då du kan få allmän pension utbetalad. Handläggningstiden är upp till tre månader innan utbetalning av eventuell ålderspension kan ske.

  • E-förslag

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

  • Förtroendevald: Lämna in enkel fråga

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.
    

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.
    

  • Förtroendevald: Lämna in motion

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

   Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (34)

  • Ansökan om att bli entledigad eller upphörande av ställföreträdarskap

   Med denna e-tjänst kan du ansöka om att begära dig entledigad som ställföreträdare eller att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare har utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man, god man för ensamkommande eller förvaltare. Ansöker du om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap är det tingsrätten som fattar beslut. 

   Med denna e-tjänst kan du ansöka om att begära dig entledigad som ställföreträdare eller att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare har utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man, god man för ensamkommande eller förvaltare. Ansöker du om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap är det tingsrätten som fattar beslut. 

  • Ansökan om reparationsbidrag

   Ansökan om reparationsbidrag

   Ansökan om reparationsbidrag

  • Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

   Med denna e-tjänst kan du om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Ansökan om återställningsbidrag

   Ansökan om återställningsbidrag

  • Boendestöd - ansökan

   Boendestöd - ansökan

   Boendestöd - ansökan

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

  • Dagverksamhet - ansökan

   Dagverksamhet - ansökan

   Dagverksamhet - ansökan

  • Ekonomisk bistånd - ansökan

   Ekonomisk bistånd - ansökan

   Ekonomisk bistånd - ansökan

  • Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

   Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

   Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan

  • Ensamkommande barn - redogörelse/arvodesräkning

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Lerums kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Lerums kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

  • Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

   Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

   Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan

  • Föreningsstöd

   Föreningsstöd

   Föreningsstöd

  • Hemtjänst - ansökan länk

   Hemtjänst - ansökan länk

   Hemtjänst - ansökan länk

  • Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare i Lerums kommun.

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare i Lerums kommun.

  • Korttidsboende - ansökan

    

   Korttidsboende - ansökan

    

   Korttidsboende - ansökan

  • LSS - ansökan

   LSS - ansökan

   LSS - ansökan

  • Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

   Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

   Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan

  • Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

   Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

   Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan

  • Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på gode mäns, förvaltares eller förmyndares arbete. Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt. För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på gode mäns, förvaltares eller förmyndares arbete. Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt. För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

  • Missbruk - anmälan

   Missbruk - anmälan

   Missbruk - anmälan

  • Oro för barn och ungdom - anmälan

   Oro för barn och ungdom - anmälan

   Oro för barn och ungdom - anmälan

  • Parkeringstillstånd - ansökan

    

   Parkeringstillstånd - ansökan

    

   Parkeringstillstånd - ansökan

  • Redovisningshandlingar - anmäla om anstånd

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Riksfärdtjänst - ansökan

   Riksfärdtjänst - ansökan

  • Särskilt boende - ansökan

   Särskilt boende - ansökan

   Särskilt boende - ansökan

  • Trygghetstelefon - ansökan

    

   Trygghetstelefon - ansökan

    

   Trygghetstelefon - ansökan

  • Val av utförare hemtjänsten

   Val av utförare hemtjänsten

   Val av utförare hemtjänsten

  • Yttrande till överförmyndarnämnden

   Med denna e-tjänst kan du som fått en begäran om yttrande från överförmyndarnämnden lämna dina synpunkter i ärendet.

   Med denna e-tjänst kan du som fått en begäran om yttrande från överförmyndarnämnden lämna dina synpunkter i ärendet.

  Visa allaVisa färre

  Trafik, vägar och resande (3)

  Uppleva och göra (5)

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (9)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Elever (17)

  • Betyg översatta till engelska - gymnasiet

   Tidigare elever som studerat på Lerums gymnasium som vill översätta sitt svenska betyg till engelska

   Tidigare elever som studerat på Lerums gymnasium som vill översätta sitt svenska betyg till engelska

  • Boka tid skolsköterska

   För gymnasieelever på Lerums gymnasium. Boka tid hos skolsköterska

   För gymnasieelever på Lerums gymnasium. Boka tid hos skolsköterska

  • Folkhögskola - ansökan om bidrag för studier - elever

   Här kan man ansöka om bidrag för litteratur, busskort och skolmåltider. 

   Här kan man ansöka om bidrag för litteratur, busskort och skolmåltider. 

  • G Suite for Education/Classroom - elever

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   System för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • Inläsningstjänst - elever

   Inlästa läromedel, filmer, studiestöd på modersmål och sköntlitteratur

   Inlästa läromedel, filmer, studiestöd på modersmål och sköntlitteratur

  • Rosetta Stone - System för språkträning - elever

   Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Rosetta Stone använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas.

   Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Rosetta Stone använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas.

  • Samtycke för gymnasiet publicering av bild, film, ljud och tryckt information - elever

   Samtycke - för att kunna publicera bild, film, ljud och tryckt information där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare

   Samtycke - för att kunna publicera bild, film, ljud och tryckt information där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare

  • Samtycke för vuxenutbildningen - publicering av foto, film och ljud

   Samtyckesblankett – publicering av foto, film och ljud

   Samtyckesblankett – publicering av foto, film och ljud

  • SLI Play - elever

   Strömmande utbildnings- och spelfilmer, tv- och radioprogram.

   Strömmande utbildnings- och spelfilmer, tv- och radioprogram.

  • Vklass - elever

   Lärplattform för elever inom Vuxenutbildningen.

   Lärplattform för elever inom Vuxenutbildningen.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Ansökan till Lerums Vuxenutbildning.

   Ansökan till Lerums Vuxenutbildning.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Personal (10)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (28)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (1)