Beställ lägeskontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om lägeskontroll av byggnader i Lerums kommun. En lägeskontroll är en kontroll av att en byggnad står på rätt plats. Det gäller både för nybyggnader, tillbyggnader och andra anläggningar. Det kontrolleras att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. I ditt startbesked kan du se om du behöver göra en lägeskontroll eller inte.

Beställning av lägeskontroll görs av Lerums kommun. Kommunen kan välja att ta hjälp av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Kommunens krav

Lerums kommun har följande krav på lägeskontroll:

  • mått färdigt golv eller sockelhöjd
  • mått på byggnad
  • vinkelrätt mått till gräns.

Avgifter

En kostnad för lägeskontroll tas ut enligt kommunens fasta avgifter. Du kan se de aktuella avgifterna för lägeskontroll i den kommunala författningssamlingen.

Kommunal författningssamling

Utförande

Lägeskontrollen görs inom en vecka från att du har gjort din beställning. Den skickas sen ut till den e-postadress som du angett i din beställning.

Mer information

Kartor och geografisk information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa