Registrering cykelbox

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lerums kommun erbjuder inlåsningsbara cykelparkeringstjänster på ett antal platser i kommunen. 
Det är gratis att parkera sin cykel, men för att kunna nyttja tjänsten måste ni registrera er som användare. 
Lösningarna som erbjuds skiljer sig åt mellan olika platser i kommunen. 
 
En cykelbox är en individuell parkering för din cykel. Platsen måste bokas via en hemsida innan användning; https://lerum.aptustotal.se/aptusportal 
Cykelboxar finns vid Lerums station, Hedlunds backe, Aspedalens station och Gråbo busstation. 
 
Vid Floda och Aspens station har kommunen byggt ett cykelgarage. Till skillnad från cykelboxen parkeras cyklarna i ett gemensamt utrymme,
 och ni behöver inte boka en plats i garaget. 
 
För att få tillgång till cykelparkeringarna behöver ni ingå avtal med kommunen. Avtalen mellan de två olika parkeringslösningarna skiljer sig åt, 
varför ni behöver välja om ni vill registrera er som användare av cykelboxarna eller cykelgaraget. 
Givetvis går det att vara registrerad användare på båda tjänsterna. 
Kommunens kundcenter KomIn administrerar registreringarna och skickar hem en nyckelbricka till er efter registrering. 
 
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa