Anmäl vistelse utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som flyttar utomlands och inte längre är folkbokförda i landet omfattas inte av skolplikt. Inte heller barn där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands omfattas av skolplikt.

I Lerums kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader.

Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands omfattas det inte av skolplikten och hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed.

De uppgifter ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig administration inom Sektor lärande för att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa alla skolpliktiga barns rätt till utbildning enligt 21 paragrafen i 7 kapitlet i skollagen.

Anmälan kommer att skickas till Skatteverket och Försäkringskassan för kännedom.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa