Anmälan om vistelse utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om vistelse utomlands

Barn som flyttar utomlands och inte längre är folkbokförda i landet omfattas inte av skolplikt. Inte heller barn där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands omfattas av skolplikt. I Lerums kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands omfattas det inte av skolplikten och hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed. Om familjen flyttar tillbaka ska vårdnadshavare meddela hemkommunen detta. Barnet har då samma rätt till utbildning som andra elever.
De uppgifter ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig administration inom Sektor lärande för att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa alla skolpliktiga barns rätt till utbildning (skollagen 7 kap § 21). Anmälan kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa