Ansök om att få hantera kemikalier inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att få hantera kemikalier inom ett vattenskyddsområde.

Ansökan

Du kan behöva skicka med bilagor som visar vad din ansökan gäller, exempelvis säkerhetsdatablad och rutiner vid olyckor med mera. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du pausa e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Mer information

Information om vattenskyddsområden i kommunen

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa