Anmäl oro för barn och ungdom

LÄS MER

Om du känner oro för eller misstänker att ett barn far illa behöver du anmäla det till socialtjänsten. Du kan göra din anmälan anonymt. Om du lämnar ditt namn kommer de du anmält oro för att kunna ta del av det.  

När du har gjort din anmälan skickas den direkt till socialkontoret. Om din anmälan kommer in en vardag under kontorstid hanteras den samma dag som den kommit in. Skickar du in din anmälan under kväll, natt eller helg tas den om hand på nästa vardagsmorgon när personal är tillbaka på socialkontoret.

Barn som far illa

Barn kan fara illa på många olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla alltifrån att de utsätts för våld till att de inte får mat och rena kläder. Det är vuxna som är ansvariga för att se till att ett barn växer upp tryggt och säkert.