Anmälan - Vattenskada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan - Vattenskada 
 Här kan du göra en anmälan om vattenskada
 
Anvisningar vid källaröversvämning
1.Vid uppträngande vatten från golvbrunn, toalett e.d.
a.Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen
b.Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål på
c.Undvik att släppa ut mer vattten i avloppsledningarna, låt bli att köra disk- och tvättmaskiner eller duscha mycket.
2.Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning
3.Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet
4.Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna
5.Gör felanmälan till kommunen via Lerums Kundcenter, KomIn, 0302-52 10 00, www.lerum.se eller mobilappen "Felanmälan Lerum". Vid akut fel utanför kontorstid ring 0302-714 60.
6.Kontakta ditt försäkringsbolag
7.Dokumentera eventuella skador och vattennivåer. Gärna genom att till exempel fotografera.
8.Fyll i och skicka in denna e-tjänst.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa