Anmäl vattenskada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du fått en vattenskada i en fastighet kan du anmäla det till kommunen. Dokumentera eventuella skador och vattennivåer genom att exempelvis fotografera. Fyll sen i och skicka in ditt ärende via den här e-tjänsten.

Råd vid översvämning i källare

  • Om det tränger upp vatten från en golvbrunn eller toalett kan du försöka begränsa inflödet genom att montera lock över golvbrunnarna eller blockera med trasor. Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen och se till att toalettlock är stängda.
  • Undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna. Vänta med att duscha och köra disk- och tvättmaskiner.
  • Bryt strömmen om det finns risk för kortslutning.
  • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten. Tvätta händerna.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.

Du kan göra en felanmälan via kommunens kundcenter KomIn. Du kan även ladda ner mobilappen Felanmälan Lerum för att göra en felanmälan av vattenskada direkt i din mobiltelefon.

Vid akuta fel utanför kontorstid kan du ringa till telefonnummer 0302-714 60.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Så förebygger du översvämning i din fastighet

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa