Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst ansöker du om inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår. För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du är folkbokförd i Lerums kommun
samt att du på grund av lång eller besvärlig resväg måste vara – och i praktiken är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
För mer information om vilka regler som gäller för inackorderingstillägg se www.lerum.se.
 
Myndiga elever ansöker själva om inackorderingstillägg. Endast i de fall eleven inte är myndig ska målsman ansöka om inackorderingstillägg.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa