Polyglutt för personal i förskolan

LÄS MER

Här kan du logga in Polyglutt. Polyglutt är ett system för digitala bildböcker på över 50 språk inklusive TAKK och teckenspråk.

Du som tillhör följande personalkategori kan logga in och använda tjänsten:

  • pedagogisk personal inom grundsär- och gymnasiesärskola
  • pedagogisk personal inom familjedaghem
  • pedagogisk personal inom enheten för flerspråkighet
  • skolbibliotekarier
  • barnbibliotekarier.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas