Enkät vedeldning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är en enkät för som fått brev om din vedpanna från miljöenheten  Miljöenheten i Lerums kommun inventerar vilka vedpannor som inte uppfyller kraven när det gäller utsläpp till luft. Målet med vårt arbete är att förbättra luftkvalitén genom att se till att de vedpannor som används i kommunen har tillräcklig effektivitet och är kopplade till tillräckligt stora ackumulatortankar.

Vi behöver veta vilken typ av eldningsutrustning du har, hur mycket du eldar eller om du har en annan huvudsaklig uppvärmningskälla och kanske har slutat använda vedpannan.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa