Enkät om vedeldning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät. Syftet med enkäten är att undersöka vilka vedpannor som inte uppfyller kraven när det gäller utsläpp till luft. Arbetet ska förbättra kommunens luftkvalitet genom att se till att de vedpannor som används har tillräcklig effektivitet och är kopplade till tillräckligt stora ackumulatortankar.

När du fyller i enkäten behöver du bland annat svara på:

  • vilken typ av eldningsutrustning du har
  • hur mycket du eldar
  • om du har en annan huvudsaklig uppvärmningskälla
  • om du har slutat använda vedpannan.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa