Ansök om passerkort till återvinningscentral

LÄS MER

Här kan du som företagare ansöka om passerkort för inpassering till Hultet och övriga återvinningscentraler inom kommunens samarbete.

Privatpersoner använder körkort för inpassering. Företag och besökare till Bälinge återvinningscentral använder återvinningskort. Har du inget svenskt körkort kan du ansöka om ett återvinningskort.

Fritidsbostäder har också rätt till kort om man inte bor i kommunen.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

12 besök per år för privatpersoner

Privatpersoner har rätt att avgiftsfritt lämna grovavfall, max 2 m³ per gång, 12 gånger per år. Med ditt körkort och  återvinningskort kan du även besöka valfri återvinningscentral i Göteborg, Härryda, Mölndal, Ale, Kungsbacka och Partille. 

För företag

Här kan du ansöka om återvinningskort för ett företag. Det kostar 100 kronor.  Företag får lämna avfall på återvinningscentralen Hultet enligt taxeavgiften 200 kronor, exklusive moms, per besök.

Dödsbon

Ett dödsbo har rätt att besöka återvinningscentralen Hultet upp till tolv gånger under en period om sex månader. För att få besöka Hultet för dödsboets räkning behöver du ha med dig:

  • dödsattest för den avlidna
  • din legitimation
  • ifylld blankett för dödsbon.

Blankett för inpassering till Hultet för dödsbon

Bälinge återvinningscentral Alingsås 

Du som bor i Lerums kommun kan lämna ditt grovavfall och farliga avfall på Alingsås återvinningscentral i Bälinge. Vill du utnyttja den här möjligheten ansöker du om ett kort till Alingsås återvinningscentral här. Dina inkörningar på Alingsåskortet registreras och dras från dina årliga besök. Du som redan har ansökt och fått kort fortsätter använda det precis som tidigare. Det berörs inte av bytet av inpasseringssystem.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa