Anmäl användning av avfall i anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill använda avfall för anläggningsändamål i Lerums kommun behöver du anmäla det till miljöenheten. Avfallet kan vara exempelvis jord, grus och asfalt. Anmälan görs enligt miljöbalken.

Riktlinjer för miljöfarlig verksamhet

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Anmälan

Du behöver anmäla din verksamhet senast sex veckor innan du har tänkt att starta.

Tänk på att lämna in en så komplett anmälan som möjligt för att handläggningen ska gå snabbare. Bifoga gärna något som visar platsen som din anmälan gäller för, exempelvis en karta. Om du inte har det tillgängligt nu kan du spara din ansökan och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se
0302-52 14 64

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa