Lämna samtycke för publicering av bild, film eller annan personuppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kommunen ska få publicera en bild eller film på dig behöver du samtycka till det. Du samtycker då till att kommunen behandlar dina personuppgifter. Samtycket gäller för hantering av personuppgifter som bild och film enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du väljer själv om du samtycker till hanteringen eller inte. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.  Kontakta i så fall kommunens personuppgiftsansvariga på kommun@lerum.se eller 0302-52 10 00.

Gäller inte samtycke för skola och förskola

För publicering av bild, film och ljud i skola och förskola finns det en särskild blankett du behöver fylla i. Blanketten får du av skolan eller förskolan.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa