Samtycke för publicering av bild

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är samtycke en av de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter, såsom bild eller film.
Genom att lämna samtycke godkänner en enskild att kommunen får behandla personuppgifter.
Samtycke är frivilligt och möjligt att återkalla.
För publicering av foto/film/ljud i skola/förskola finns en särskild blankett som ska skolan/förskolan tillhanda

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa