Edlevo för gymnasieelev

LÄS MER

Här kan du som elev på Lerums gymnasium logga in för att se din studieplan och göra ditt studieval. Logga in genom att ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Användarnamnet för Google är användarnamn@edu.lerum.se, till exempel: pelper0328@edu.lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se