Anmäl missbruk

LÄS MER

Om du känner oro för någon närstående eller misstänker att en person far illa av sitt missbruk kan du anmäla det till kommunens socialtjänst. Du kan göra din anmälan anonymt. Om du lämnar ditt namn kommer den du anmält oro för att kunna ta del av det. Om du lämnar en anmälan i din profession kan du inte vara anonym, utan då behöver vuxenenheten dina kontaktuppgifter för att vid behov kunna följa upp uppgifterna i anmälan.

När du har gjort din anmälan kommer socialtjänsten att ta kontakt med den person du uppmärksammat. Gäller det en vuxen person kan de själva välja om de vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Det är bara om personen har allvarliga missbruks- eller psykiska problem som det finns lagstöd för att driva en utredning mot personens egen vilja.