Ansök om omsorg på obekväm arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om omsorg på obekväm arbetstid för ditt barn. Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger.

Barn mellan 1–13 år

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds för barn mellan 1–13 år om du arbetar obekväma arbetstider. Ditt barn kan lämnas tidigast klockan sex på morgonen och hämtas senast klockan 21 på kvällen. Beslut om avvikelse från hämtning eller lämning fattas av rektor.

Placering i förskolelokal

Förskolebarn som får beslut om omsorg på obekväm arbetstid har sin placering på den förskola som har dygnet-runt-öppen verksamhet. Det vill säga både dagtid och obekväm tid.

Ansökan

När du skickar in din ansökan om omsorg på obekväm arbetstid behöver du även bifoga:

  • arbetsgivarintyg. Intyget ska stärka att du arbetar på obekväm arbetstid och att ändringar av arbetstid inte är möjligt.
  • arbetstidsschema för båda vårdnadshavarna.

Observera att om du ansöker för mer än ett barn behöver du göra en ansökan per barn.

När en komplett ansökan kommit in och beslut tagits får du information om det via e-post. Du behöver svara på erbjudandet digitalt inom 14 dagar. Om du inte svarar försvinner din ansökan.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om omsorg på obekväm arbetstid

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa