Ansök om tillstånd för djurhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

För att få ha vissa djur i Lerums kommun krävs det tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Tillståndet behövs om du ska ha djuret inom detaljplanelagt område. Du behöver då betala för att få ett tillstånd.

Ansökan

Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du pausa e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Mer information

Regler för att ha giftorm som husdjur

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa