Beställ utstakning

LÄS MER

Här kan du beställa utstakning av ditt hus eller din fastighet. Vid en utstakning så görs det märkningar på tomten. Märkningarna visar var huset ska stå utifrån de mått som finns i situationsplanen för det godkända bygglovet. Hushörnen markeras med spik och tråd på profiler som beställaren eller entreprenören sätter upp. Markeringarna görs minst en meter utanför de tänkta hushörnen.

Du väljer själv om du vill att utstakningen ska göras av Lerums kommun eller en privat behörig mätningsingenjör. Vill ha hjälp från en privat mätningsingenjör är du själv ansvarig för att kontakta dem.

Olika sorters utstakning

Det brukar skiljas på två olika sorters utstakningar.

  • Grovutstakning – en grov markering av var byggnaden ska stå. Grovutstakning görs inför markarbete och schaktning.
  • Finutstakning – en noggrann utstakning som görs inför gjutning av husets grund.

Varför utstakning?

Syftet med utstakning är att se till att måtten stämmer. Det gäller främst för den angivna sockelhöjden och avstånden till gränserna för fastigheten.

I vissa fall behöver det även göras en utstakning i samband med nybyggnation. I de fall står det i startbeskedet vem som ska göra utstakningen.

Beställning

Utstakningen görs inom 1–2 veckor från att vi har tagit emot din beställning. Utstakningen skickas även ut på en skiss till dig på den e-postadress du anger i beställningen.

Avgifter

Avgiften för utstakning tas ut enligt en bestämd taxa. Du kan se den aktuella taxan för utstakning i den kommunala författningssamlingen.

Kommunal författningssamling

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa