Utsättning

LÄS MER

Vi har semester och är tillbaka i början av augusti.

Vid en utsättning märker man ut var huset ska placeras på tomten enligt de mått som finns i det beviljade bygglovets situationsplan. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller beställas av behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar.
Grovutsättning – en första grov markering av var byggnaden kommer att stå inför markarbete och schaktning
Finutsättning – Noggrann utsättning inför gjutning av grund

Varför utsättning?
På så sätt kan man se till att den angivna sockelhöjden stämmer och att avstånden till fastighetsgränserna blir rätt. Hushörnen sätts ut med spik och tråd på profiler som beställaren/entreprenören sätter upp, minst en meter utanför de tänkta hushörnen. Utsättning kan behövas i samband med nybyggnation. Inför startbeskedet ska det i så fall redovisas vem som utför utsättningen.
Om du gör beställningen av Lerums kommun, ansvarar kommunen för utsättningen, men kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Avgift
En kostnad för utsättning tas ut enligt kommunens taxa. Tänk på att priset som visas i listan är exklusive moms.

Leverans
Utsättningen utförs inom 1-2 veckor efter det att vi tagit emot din beställning. Du får sedan din utsättning på en skiss skickad till den e-postadress du anger i beställningen.

Hantering av dina personuppgifter
När du gör en beställning via formuläret nedan innebär det att dina personuppgifter kommer att behandlas av Lerums kommun och användas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning och för att vi ska kunna fakturera dig kostnaden för beställningen.

I detta informationsblad kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa