Beställ utsättning av din fastighet

LÄS MER

Här kan du beställa utsättning av ditt hus eller din fastighet. Vid en utsättning så görs det märkningar på tomten. Märkningarna visar var huset ska stå utifrån de mått som finns i situationsplanen för det godkända bygglovet. Hushörnen markeras med spik och tråd på profiler som beställaren eller entreprenören sätter upp. Markeringarna görs minst en meter utanför de tänkta hushörnen.

Du väljer själv om du vill att utsättningen ska göras av Lerums kommun eller en privat behörig mätningsingenjör. Vill ha hjälp från en privat mätningsingenjör är du själv ansvarig för att kontakta dem.

Olika sorters utsättning

Det brukar skiljas på två olika sorters utsättningar.

  • Grovutsättning – en grov markering av var byggnaden ska stå. Grovutsättning görs inför markarbete och schaktning.
  • Finutsättning – en noggrann utsättning som görs inför gjutning av husets grund.

Varför utsättning?

Syftet med utsättning är att se till att måtten stämmer. Det gäller främst för den angivna sockelhöjden och avstånden till gränserna för fastigheten.

I vissa fall behöver det även göras en utsättning i samband med nybyggnation. I de fall står det i startbeskedet vem som ska göra utsättningen.

Beställning

Utsättningen görs inom 1–2 veckor från att vi har tagit emot din beställning. Utsättningen skickas även ut på en skiss till dig på den e-postadress du anger i beställningen.

Avgifter

Avgiften för utsättning tas ut enligt en bestämd taxa. Du kan se den aktuella taxan för utsättning i den kommunala författningssamlingen.

Kommunal författningssamling

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa