Ansökan om dispens för eldning trädgårdsavfall från invasiv art

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den. Ansökan är kostnadsfri om det endast är invasiv art du vill elda. Är det annat avfall som du vill elda utgår en avgift enligt aktuell taxa.

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Ansökan

Tänk på att:

  •  Ansökan ska lämnas i god tid innan avsedd eldning av invasiva arter genomförs.
  • Ansökan ska innehålla uppgifter om vilken invasiv som avses att eldas, en redogörelse på vilket sätt den invasiva arten ska eldas, t.ex. i tunna, samt vilken tidsperiod som ansökan gäller.
  • Eldningen får inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön.
  • Endast den/de invasiva arter som anges i ansökan får eldas, inget annat trädgårds- eller hushållsavfall får eldas utan ska lämnas i avsedda kärl.
  • Eldningen får inte ske förrän Miljö- och byggnadsnämnden gett en eventuell dispens.
  • Eventuell dispens ges i enlighet med gällande föreskrifter. Om föreskrifterna ändras kan dispensen upphöra att gälla.

Mer information

Invasiva främmande arter

Information om trädgårdsavfall

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa