Ansök om uppehåll i hämtning av avfall

LÄS MER

Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. För att din ansökan ska bli godkänd behöver den ha sin grund i speciella omständigheter. Som sådana omständigheter räknas exempelvis att fastigheten brunnit ned, rivits eller vid längre utlandsvistelse.

För att få uppehåll får inte fastigheten användas alls under uppehållsperioden. Uppehållet behöver vara minst fyra månader för helårsbostad. För fritidsbostäder behöver uppehållet gälla hela hämtningsperioden, 1 maj – 30 september.

Vad innebär uppehåll?

Uppehåll i hämtning innebär att det inte görs någon tömning av avfall. Det går att få uppehåll i mellan fyra månader upp till två år. Efter två år får du göra en ny ansökan.

Uppehåll i hämtning innebär också att fria besök till återvinningscentral för boende i fastigheten upphör under aktuell period.

Säker förvaring av sopkärl

Under uppehållstiden ska sopkärlet försvaras säkert så att det inte kommer till skada eller förstörs. Om sopkärlet är skadat eller har försvunnit efter uppehållstidens gång får fastighetsägaren själv betala för ett nytt kärl.

Kostnad

En avgift på 330 kronor tas ut för uppehållet.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kretsloppsenheten
avfall@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa