Uppehåll i hämtning

LÄS MER

Under vissa omständigheter, till exempel om fastigheten brunnit ned, rivits eller vid längre utlandsvistelse, 
kan fastighetsägaren få uppehåll i avfallshämtningen. 
 
Uppehållet ges om fastigheten inte nyttjas överhuvud taget under uppehållsperioden. 
Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden för fritidsbostad (1 maj - 30 september).
En avgift på 300 kronor tas ut. 
 
Uppehåll i hämtning innebär att ingen avfallstömning sker. Uppehållet i hämtning gäller inte mindre än en period på minst tre månader, 
men inte längre än ett år. Efter ett år får du därför göra en ny ansökan. 
 
Under uppehållstiden ska sopkärlet förvaras säkert så att det inte kommer till skada eller förstörs. 
Om sopkärlet är skadat eller har försvunnit efter uppehållstidens utgång, får fastighetsägaren betala ett nytt kärl. 

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa