Underrättelse påträffande av förorening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder.

Om du upptäcker en förorening av mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som riskerar att påverka hälsa eller miljö på din fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela miljöenheten. Sådan underrättelse av påträffande av förorening beskrivs i Miljöbalken 10 kap 11§.

Är det bråttom? Är det ett akut pågående utsläpp? Kontakta miljöenheten direkt vardag dagtid per telefon 0302-52 14 64, 0302–52 14 92 eller via miljoenheten@lerum.se. Ett saneringsföretag kan behöva anlitas skyndsamt om det är ett akut läge. Utanför vardag dagtid ring direkt till ett saneringsföretag eller räddningstjänsten om det är akut.

Här kan du läsa mer om vilka regler som finns​ och här kan du läsa om våra avgifter för tillsyn miljöbalken .
 
Tänk på att du kan behöva lämna in bilagor som t ex situationsplan som visar var föroreningen hittats, eventuellt analysresultat, foton eller annat som beskriver förorening.
Du laddar upp handlingarna på flik 3 i e-tjänsten. 

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa