Underrättelse påträffande av förorening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder.

Om du upptäcker en förorening av mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som riskerar att påverka hälsa eller miljö på din fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela miljöenheten. Sådan underrättelse av påträffande av förorening beskrivs i Miljöbalken 10 kapitlet 11 paragrafen.

Är det akut?

Är det bråttom? Är det ett akut pågående utsläpp? Kontakta miljöenheten i kommunen direkt via telefon eller e-post. 

Vid akuta lägen kan ett saneringsföretag behöva anlitas skyndsamt. Utanför dagtid på vardagar kan du ringa direkt till ett saneringsföretag eller räddningstjänsten.

Kontakta miljöenheten

Telefon 1: 0302-52 14 64
Telefon 2: 0302–52 14 92
E-post: miljoenheten@lerum.se

Ansökan

Du kan behöva skicka med bilagor som visar var föroreningen hittats. Det kan vara en situationsplan, analysresultat, foton eller annat som beskriver föroreningen. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du pausa e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Mer information

Regler för förorenad mark

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa