Ansök om ersättning vid förlängda studier på gymnasiet

LÄS MER

Elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på nationellt program och är folkbokförda i Lerums kommun kan ha rätt till förlängda studier för att nå fullständiga betyg. Det kan antingen handla om enstaka kurser eller ett helt läsår.

Beslutet om förlängda studier tas oftast under vårterminen årskurs tre. Skolan kan då ansöka om ersättning från kommunen för elevens fortsatta studier. Det är inte alltid ersättning beviljas men eleven har alltid rätt att gå kvar på skolan.

Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därför skrivs in på ett nationellt program berörs inte.

Ansökan behöver innehålla

För att Lerums kommun ska kunna ta ställning till om ersättning ska betala ut eller inte behöver du bifoga följande till ansökan:

  • elevens individuella studieplan
  • skolans åtgärdsprogram inklusive eventuellt beslut om reducerat program
  • en detaljerad studieplan för elevens förlängda undervisning. I studieplanen behöver det finnas med information om planerade insatser, kurser och antal poäng.
  • uppgifter om elevens närvaro i skolan
  • beslut om förlängd undervisning från rektor
  • datum när studierna kommer att avslutas.

Ansök senast 1 april

För att Lerums kommun ska kunna ta ställning till om ersättning ska betalas ut eller inte behöver du skicka in ansökan senast den 1 april under årskurs tre.

Om du inte skickar in ansökan i tid kommer kommunen inte pröva skolans rätt till ersättning för förlängda studier.

Mer information

Förlängd undervisning

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa