Ansök om ersättning vid förlängda studier på gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på nationellt program och är folkbokförda i Lerums kommun kan ha rätt till förlängda studier för att nå fullständiga betyg. Det kan antingen handla om enstaka kurser eller ett helt läsår.

Beslutet om förlängda studier tas oftast under vårterminen årskurs tre. Skolan kan då ansöka om ersättning från kommunen för elevens fortsatta studier. Det är inte alltid ersättning beviljas men eleven har alltid rätt att gå kvar på skolan.

Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därför skrivs in på ett nationellt program berörs inte.

Ansökan behöver innehålla

För att Lerums kommun ska kunna ta ställning till om ersättning ska betala ut eller inte behöver du bifoga följande till ansökan:

  • elevens individuella studieplan
  • skolans åtgärdsprogram inklusive eventuellt beslut om reducerat program
  • en detaljerad studieplan för elevens förlängda undervisning. I studieplanen behöver det finnas med information om planerade insatser, kurser och antal poäng.
  • uppgifter om elevens närvaro i skolan
  • beslut om förlängd undervisning från rektor
  • datum när studierna kommer att avslutas.

Observera att för elever folkbokförda i Lerums kommun som studerar vid Lerums gymnasium behöver endast kopia på beslut om förlängd undervisning bifogas ansökan.

Ansökan

Ansökan om ersättning samt underlag för beslut ska ha inkommit till Sektor utbildning, administrativa enheten, för elever i årskurs tre (treårigt program) senast:

1 april för ansökningar som avser:

  • elever från andra kommuner som studerar vid Lerums gymnasium
  • elever från Lerums kommun som studerar vid kommunal skola i annan kommun.
  • elever från Lerums kommun som studerar vid fristående gymnasieskola

3 juni för ansökningar som avser:

  • elever folkbokförda i Lerums kommun som studerar vid Lerums gymnasium.

Om ansökan inte skickas in inom föreskriven tid kommer Lerums kommun inte att bevilja ersättning för ett fjärde läsår och ersättning kommer därmed inte att betalas ut.

Mer information

Förlängd undervisning

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa