Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

Här kan du anmäla om det görs en ändring i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.

Enligt kapitel 2 paragraf 5 b i skollagen (2010:800) så behöver du anmäla förändringar av personer i ägar- och ledningskretsen senast en månad efter att förändringen gjorts. Det gäller för de personer som avses i paragraf 5 a i samma kapitel.

Kommunen är ansvarig för att utöva tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortsätter att uppfylla de krav som finns. Det innebär att kommunen är ansvarig för att se till att de personer som finns i ägar- och ledningskretsen når upp till de krav som ställs i paragraf 5 a och 5 b.

Du kan använda den här tjänsten för anmälan av förändringar vid:

1. nyetablering

2. anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen enligt kapitel 2, paragraf 5 b i skollagen 

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa