Preliminär beräkning av din omsorgsavgift för dig som inte bor på särskilt boende

LÄS MER

Du som får stöd, så som vård, omsorg och service genom hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Sektor stöd och omsorg räknar ut avgiften utifrån dina redovisade uppgifter om inkomst och utgifter. Om ingen ansökan om reducering lämnas in tar inte sektor stöd och omsorg hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. Avgiften för hemtjänst blir som mest 2575 kronor per månad. 

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna följande uppgifter redo:

  • Inkomst (till exempel pension, tjänstepension, privat pension, utlandspension)
  • Bostadstillägg
  • Boendekostnader

Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid sektor stöd och omsorgs egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information på Lerums kommuns webbplats.

Länk:

Avgifter för vård, omsorg och service

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa