Trädfällning och röjning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upplysningar om krav och villkor vid beviljad ansökan


Personal från kommunen visar fastighetsägaren eller dennes entreprenör de markerade träd som får tas bort.
Fastighetsägaren eller anlitad entreprenör ska visa intyg till personal från kommunen på

  • F-skattsedel
  • ansvarsförsäkring
  • utbildning i trädfällning med motorsåg

Om fastighetsägaren inte har egen entreprenör, kan personal från kommunen hänvisa till godkänd entreprenör.
Även personal från kommunen kan ombesörja nedtagning av träd.
Fastighetsägaren har det fulla ansvaret vid arbetets utförande.
Fastighetsägaren står för alla kostnader för trädfällning och övriga arbeten.
Fastighetsägaren eller entreprenören tar hand om timmer/ved och ris samt städar upp platsen, beroende på vilken uppgörelse som görs med kommunen.
Efter avslutat arbete ska marken återställas efter till exempel hjulspår eller andra skador. Om borttagning av timmer/ved och ris samt städning och återställande inte blivit utförd inom en månad efter trädfällningen, kommer kommunen att utföra detta på fastighetsägarens bekostnad.
Fastighetsägaren ska kontakta kommunen för gemensam syn så fort arbetet är klart. Dokumentation förs av kommunen.
Detta avtal är giltigt i två månader från kommunens datum för undertecknande.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ditt önskemål måste innebära trädfällning eller röjning på kommunal mark.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa