Fristående verksamhet - redovisning vid förändringar av placeringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst redovisar du som enskild huvudman ny placering, förändringar av omsorgstid, eller uppsägning avslut av placering avseende folkbokförda barn i Lerums kommun. 
Redovisningen ska vara registrerad senast den 12:e i månaden. Om ändringen inte inkommit i tid justeras detta två månader senare.
 
För mer information se Villkor och förutsättningar för fristående förskola respektive pedagogisk omsorg.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa