Fristående verksamhet - redovisning vid förändringar av placeringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här redovisar du som enskild huvudman ny placering eller uppsägning av placering avseende folkbokförda barn i Lerums kommun. 

Redovisningen ska vara registrerad senast den 12:e i månaden. Om ändringen inte kommer in i tid så justeras det två månader senare.

Mer information

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa