Ansök om blomlådor som farthinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder. Målet är att skapa en säkrare trafikmiljö.

Varför blomlådor?

Det kommer ofta in olika förfrågningar om farthinder till kommunen. Förfrågningarna kommer in både från boende och verksamheter. Det är sällan motiverat att sätta upp permanenta farthinder. Till permanenta farthinder räknas exempelvis gupp.

Därför ger kommunen istället tillstånd att sätta upp blomlådor. Blomlådor får ställas ut mellan 1 maj – 15 oktober varje år.

Riktlinjer för blomlådor

Det är du som sökande som är ansvarig för blomlådorna. Du behöver betala, bygga och sköta dem på egen hand. Blomlådorna behöver placeras ut utifrån Sektor samhällsbyggnads anvisningar.

Lådorna måste placeras så att de är lätta att se under alla olika förhållanden, även när det är mörkt.

När blomlådornas ställs ut tas det hänsyn till:

  • utfarter
  • avstånd till närmaste korsning
  • gatans bärighet
  • typ av trafik
  • med mera.

Mer information

Information om trafikregler och säkerhet

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa