Hämta tomtkarta för din fastighet

LÄS MER

Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

För större byggprojekt och nybyggnationer kan det behövas en nybyggnadskarta, som är avgiftsbelagd.

Om du är osäker på om du behöver en nybyggnadskarta eller tomtkarta så fråga din bygglovshandläggare.

Tomtkartan visar tomtens begränsningar, mått och markens nivå. På tomtkartan kan du även se planteringar, hårdgjorda ytor, parkeringsplatser och liknande. Det kan förekomma att just din fastighet inte är uppdaterad i primärkartan. Om du upptäcker några fel så skicka ett e-postmeddelande till GIS-enheten.

Mer information

Information om bygglovsprocessen

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

GIS-enheten
gis@lerum.se