Rosetta Stone - System för språkträning - personal

LÄS MER

Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Rosetta Stone-programvaran använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas. Inloggningsuppgifter får du via specialpedagog