Rosetta Stones system för språkträning för personal

LÄS MER

Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Programmet använder en kombination av bilder, texter och ljud för inlärning. Svårighetsgraden ökar allt eftersom studenten utvecklas.

Rosetta Stone är utvecklad för att lära in språk på liknande sätt som ett barn lär sig sitt första språk.

Inloggningsuppgifter

Du får dina inloggningsuppgifter från en specialpedagog.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas