Anmäl dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

Ansökan

Du kan behöva skicka med bilagor till din ansökan. Det kan vara exempelvis en karta eller situationsplan där anläggningens placering, in- och utlopp, bräddningspunkter, provtagningspunkter och markering av det område som ska avvattnas framgår och en teknisk beskrivning av anläggningen. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du pausa e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Du behöver skicka in din anmälan till miljöenheten senast 6 veckor innan du har tänkt att starta. Försök att lämna in en så komplett anmälan som möjligt, så går handläggningen snabbare.

Mer information

Regler för dagvattenanläggningar

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa