Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

 Här kan du läsa mer om vilka regler som finns och här kan du läsa om våra avgifter.
 
Tänk på att du kan behöva lämna in bilagor som t ex en karta/situationsplan där anläggningens placering, in- och utlopp, bräddningspunkter, provtagningspunkter och markering av det område som ska avvattnas framgår och en teknisk beskrivning av anläggningen.
Du laddar upp handlingarna på flik 3 i e-tjänsten.  Det går att göra en paus i e-tjänsten och fortsätta vid ett annat tillfälle, om du inte har handlingarna tillgängliga direkt. 

Senast 6 veckor innan du har tänkt att starta behöver vi få din anmälan. Försök att lämna in en så komplett anmälan som möjligt, så går handläggningen snabbare.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa