Oro att vuxen far illa - orosanmälan

LÄS MER

Här kan du göra en Orosanmälan gällande vuxen, över 18 år, med missbruks-/beroendeproblematik.

Orosanmälan

Om du känner oro för någon närstående eller misstänker att en person far illa av sitt missbruk, kan du anmäla det till kommunens socialtjänst.

En handläggare försöker alltid att få kontakt med en person vars situation uppmärksammats till socialtjänsten. Vuxna väljer själv om de vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Det är bara om den vuxna har allvarliga missbruksproblem med alkohol eller narkotika och inte vill ta emot stöd samt riskerar hälsa och liv som det finns lagstöd för att driva en utredning mot personens egna vilja.

Så lämnar du in en anmälan

Om du vill anmäla oro för en vuxen persons missbruk ska du kontakta vuxenenheten, via kommunens kundcenter KomIn, eller genom att lämna en anmälan via e-tjänst. Du som privatperson får vara anonym. Om du lämnar ditt namn kommer den du anmält oro för att kunna ta del av uppgiften. Lämnar du anmälan i din profession kan du inte vara anonym, vuxenenheten behöver dina kontaktuppgifter för att kunna följa upp uppgifterna i anmälan vid behov.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi fylla i frågorna med uppgifter vi hämtar från andra system, exempelvis Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa