Ansök om skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

LÄS MER

Här kan du ansöka om skolskjuts mellan hem och skola för elever som är folkbokförda i Lerums kommun. Ansökan gäller för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Skolskjuts är ett skolkort till lokaltrafiken eller anordnad skjuts där det inte finns någon lokaltrafik.

Ansökan

Du behöver ansöka om skolskjuts inför kommande läsår senast 15 maj. Ansökningarna tar olika lång tid att handlägga. Det är viktigt att du fyller i din ansökan rätt och du bifogar eventuella intyg. I början av terminen är handläggningstiden något längre. Det beror på att många ansöker samtidigt. Vill du vara säker på att få skolskjuts till skolstarten i augusti ska du skicka in din ansökan i tid.

Om skolskjuts söks på grund av särskilda skäl behöver du skicka med intyg som styrker det med din ansökan.

Viktigt att veta

  • Eleven som ska få skolskjuts behöver vara folkbokförd i Lerums kommun.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem
  • Är du i behov av skjuts till och eller från fritidshem är det färdtjänst som du behöver ansöka om

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om skolskjuts

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer om färdtjänst, avgifter och hur du ansöker om färdtjänst

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se