Anmäl autogiro till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla autogiro till kommunen för fakturor som kommunen skickar till dig. Det gäller för tjänster som:

 • barnomsorg
 • hemtjänst, SÄBO och larm
 • hyror
 • kulturskolan
 • gräsklippning och snöröjning.

Lämna medgivande för autogiro

Vill du betala dina fakturor från kommunen via autogiro behöver du lämna ditt medgivande. Du lämnar medgivande till autogiro via den här e-tjänsten med BankID.

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du ladda ner och skriva ut blanketten. Fyll i blanketten och skicka sedan in den till kommunen med vanlig post.

Så här gör du

 1. Läs villkoren här på sidan. Villkoren godkänns i samband med inloggning.
 2. Fyll i anmälan i e-tjänsten
 3. Skicka in och signera i e-tjänsten

Så får anmälan har kommit in till kommunen kontaktar de bankgirocentralen. När det är gjort skickar de ut en bekräftelse till dig.

Du kan skicka in din anmälan dygnet runt.

Villkor

Medgivande till betalning via autogiro

Jag, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

För uttag gäller dessutom följande: godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller - om betalaren godkänt uttag i samband köp eller beställning av vara eller tjänst. 

Täckning måste finnas på kontot 

Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antal uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. 

Stopp av uttag 

Betalaren kan stoppa - ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, - alla uttag avseende medgivande genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. 

Medgivandets giltighetstid och återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Om du vill återkalla ditt medgivande kontaktar du kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit in till kontoförande bank eller betalningsmottagaren.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. 

Med vardag avses inte:

 • lördag
 • söndag
 • allmän helgdag
 • midsommarafton
 • julafton
 • nyårsafton.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa