Anmäl efterbehandling av förorenad mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

Om du upptäcker en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att meddela miljöenheten. Du får inte utföra några åtgärder eller sanera i området utan att först anmäla det till miljöenheten. Du behöver skicka in din anmälan senast 6 veckor innan du påbörjar åtgärden.

Ansökan

Du kan behöva skicka med bilagor som visar vad din ansökan gäller, exempelvis en karta. Det kan vara resultat från tidigare undersökningar, efterbehandlingsplaner med mera. Om du inte har alla uppgifter tillgängliga kan du pausa e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Mer information

Information och regler för åtgärd på förorenad mark

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa