Anmäl enligt plan- och bygglagen

LÄS MER

Misstänker du att plan- och bygglagen inte följs i ett arbete? Då kan du skicka in en anmälan till byggnadsnämnden i Lerums kommun. Din anmälan lägger då en grund för byggnadsnämndens undersökning.

Brott mot plan- och bygglagen kan gälla bland annat:

  • olovligt byggande
  • åtgärd inom område för strandskydd
  • ovårdad tomt
  • hiss.

Du kan lämna in din anmälan anonymt. Du väljer själv om du vill få återkoppling på hur det går i ärendet eller inte.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa