Anmälan om tillsyn

LÄS MER

Anmälan om tillsyn
 
Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka. 
Om du vill lämna anmälan anonymt - fyll inte i ditt namn eller telefonnummer. 
Lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi däremot inte återkoppla till dig hur det går i ärendet. 
Ibland kan vi behöva ställa kompletterande frågor och då är det bra om det finns kontaktuppgifter. 
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa