Unikum för personal

LÄS MER

Unikum är ett digitalt verktyg för pedagoger, vårdnadshavare och elever. Lärplattformen används för att samarbeta med mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se