Lämna in e-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett e-förslag är ett sätt för dig som invånare i Lerums kommun att påverka politiken.
Det gör du genom att lämna in förslag på en förändring inom kommunens ansvarsområden i frågor som är viktiga för dig.

I ett e-förslag ger du ett konkret förslag på förändring som politikerna i kommunen kan fatta beslut om. Det är viktigt att du är tydlig i din beskrivning för att det ska kunna behandlas som förslag.

Om ditt förslag läggs upp för omröstning kommer dina personuppgifter inte att publiceras på lerum.se. Personuppgifterna kan ändå lämnas ut om någon begär ut förslaget, eftersom det blir en allmän handling.

Mer information

Information om vad som är ett e-förslag

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa