E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.
 

I ett e-förslag ger du ett konkret förslag på förbättring för en verksamhet inom en kommuns ansvarsområden och som politikerna i kommunen kan fatta beslut om. Det kan vara något som saknas eller som borde utvecklas. Det är viktigt att du beskriver hur något ska förbättras för att det ska kunna behandlas som förslag.
Läs mer om vad som är ett e-förslag.

 

Genom att skicka in ditt e-förslag lämnar du också samtycke till att kommunen arkiverar ditt förslag i en databas, med syfte att i framtiden kunna koppla samman förslagsställare med liknande idéer eller med aktörer i civilsamhället som arbetar med liknande frågor. Det innebär att kommunen kan komma att lämna dina kontaktuppgifter till andra privatpersoner eller föreningar. Så kan också komma att ske även om du inte lämnar ditt samtycke, då efter begäran och i enlighet med offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa