Ansökan markanvändning

LÄS MER

Här ansöker ni om markanvändning av kommunens mark. Detta kan b.la. handla om servitut, 
nyttjanderätter, arrenden eller köp – och sälj av kommunal mark. 
 
Tryck på ”Starta e-tjänst” för att komma igång med din ansökan. Fyll sedan så utförligt som möjlig
i den information som efterfrågas.  När ansökan är inskickad kommer den att behandlas 
av en handläggare som inom ett par dagar kommer återkoppla till Er. 
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa