Ansök om att få använda kommunens mark

LÄS MER

Om du vill använda dig av kommunens mark behöver du ansöka om markanvändning. Detta gäller för alla typer av ärenden gällande kommunal mark, oavsett områdets storlek eller hur lång tid det gäller. Ansökan kan handla om bland annat nyttjanderätter, arrenden, servitut och köp- och försäljning av kommunal mark. E-tjänsten används också om du vill stå med i kommunens intresselista inför kommande markanvisningar.

Fyll i din ansökan i e-tjänsten så utförligt som möjligt. När du har skickat in din ansökan kommer den att behandlas av en handläggare på kommunen. Du får återkoppling inom en vecka.

Mer information

Information om mark och exploatering i kommunen

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Annelie Magnesköld
annelie.magneskold@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa