Planering förskola - logga in som personal

LÄS MER

De kommunala förskolorna i Lerums kommun använder det webbaserade systemet Planering förskola för närvaro- och frånvarorapportering samt planering och uppföljning. Systemet är en modul till kommunens barn- och elevregister Procapita. För att du som personal ska få tillgång till systemet behöver du ta kontakt med din enhets administration.

Uppdatering och service

E-tjänsten är stängd för uppdatering och service andra onsdagen varje månad mellan 9.30–11.30.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se