Skola24 - för vårdnadshavare till elever i skola och fritidshem

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare till elev i grundskola/fritidshem:

  • Anmäla frånvaro
  • Se schema
  • Ansöka om ledighet
  • Se befintligt fritidhemsschema
  • Registrera nytt fritidshemsschema
  • Lägga in tillfällig ändring av fritidshemsschema
  • Registrera hämtare för fritidshem
  • Besvara lovschema