Beställ skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa kopior på skolhälsovårdsjournaler från kommunarkivet. Journalerna levereras till kommunarkivet efter att eleven har slutat gymnasiet.

Omfattas av sekretess

Journalerna från skolhälsovården omfattas av sekretess. Det betyder att de bara lämnas ut till enskild person elev eller vårdnadshavare via SEFOS säkra meddelande eller mot uppvisande av en giltig legitimation vid avhämtning i KomIn.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kommunarkivet
kommunarkivet@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa