Skolhälsovårdsjournaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa en kopia på skolhälsovårdsjournal från kommunarkivet. 
Skolhälsovårdsjournaler levereras från skolhälsovården till kommunarkivet efter att eleven har slutat gymnasiet.
Skolhälsovårdsjournaler omfattas av sekretess och lämnas bara ut till enskild eller vårdnadshavare mot uppvisande av giltig legitimation.

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa