Anmälan om förlorad arbetsinkomst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppgift om arbetsgivare och lön
Om du måste ta ledigt från ditt ordinarie arbete för att fullgöra ditt politiska uppdrag, kan du få ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt de regler som gäller.
Reglerna för arvode hittar du på kommunens hemsida www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Politisk-organisation/Arvode/
Om du vill anmäla eller ändra uppgifter om arbetsgivare och lön kan du göra det här. 
 
För att kunna svara på  vissa uppgifter i blanketten behöver du ta hjälp av din arbetsgivare. Detta gäller punkterna:

  • ”I min anställning omfattas jag av tjänstepensionsavtal”
  • ”Löneavdrag för förtroendeuppdrag medför att lägre pensionsavgift avsätts”

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa