Ämnesval - Språkval för årskurs 6

LÄS MER

De moderna språk som erbjuds i grundskolan är tyska, franska och spanska.
På Skolverkets webbplats finns mer information om språkvalet och vad det innebär. Där får du svar på frågor om bland annat meritpoäng eller att byta ut språkvalet i moderna språk mot förstärkt undervisning i svenska eller engelska.

Att byta ut sitt språkval mot förstärkt undervisning i svenska eller engelska bör enbart göras om det finns skäl för detta. Lärare och vårdnadshavare bör diskutera och överväga noggrant innan eleven väljer annat än tyska, franska eller spanska.

Det går inte att garantera att eleven får sitt förstaval så det är viktigt att ni väljer minst två alternativ till språkval.

Mer information

Skolverkets webbplats

Information om hur dina personuppgifter behandlas