Ansök om plats på fritidshem

LÄS MER

Här kan du ansöka om plats på ett fritidshem i kommunen. Ditt barn kan gå på fritidshem från och med augusti det år de börjar förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Information om fritidshem

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Öppettider för fritidshem

Dit barn kan vara på ett fritidshem under tiden som du som förälder arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna både innan skolan börjar, efter skoldagens slut och under lov. På fritidshemmen serveras både frukost och mellanmål.

Uppdatering och service

E-tjänsten är stängd för uppdatering och service andra onsdagen varje månad mellan 9.30–11.30.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se