Ansök om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om planbesked. Planbesked ger dig svar på om kommunen kommer att göra eller ändra en detaljplan eller inte. Du behöver därför ansöka om planbesked om du vill få en ny detaljplan eller ändra en redan befintlig detaljplan.

Ansökan

För att kunna hanteras behöver din ansökan om planbesked innehålla:

  • kontaktuppgifter och faktureringsadress till dig som söker
  • namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare, om fastighetsägaren är en annan än den som söker
  • ett godkännande från fastighetsägaren, om fastighetsägaren är en annan än den som söker
  • personnummer eller organisationsnummer
  • fastighetsbeteckning
  • beskrivning av förslaget, omfattning och syfte med detaljplanen
  • karta över området.

Hantering av din ansökan

När du har skickat in din ansökan om planbesked kommer den att registreras och behandlas av Sektor samhällsbyggnad i kommunen. Om det saknas någonting i din ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig.

Plan- och exploateringsenheten gör en bedömning av din ansökan. De gör även en tjänsteskrivelse om ditt förslag som behandlas av Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som tar beslutet om det är lämpligt att göra en detaljplan i området eller inte. När Kommunstyrelsen har tagit ett beslut får du besked om det och en kostnad dras för eventuellt planbesked.

Du får besked inom fyra månader från att du skickat in din ansökan.

Mer information

Information om planbesked

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa