Ansök om kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 

För att få koppla in dig till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten behöver din fastighet ligga inom kommunalt verksamhetsområde för de olika vattentjänsterna. I Lerums kommun finns det olika verksamhetsområden för de olika vattentjänsterna. Det finns tre typer av verksamhetsområden i kommunen;

 • Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten. I de här områdena ska dagvatten tas omhand lokalt i fastigheten, LOD.
 • Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten samt dagvatten fastighet.
 • Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Så går ansökan till

 1. Fastighetsägaren lämnar in en VA-ansökan till VA-enheten i Lerums kommun i god tid innan byggstart.
 2. Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen om serviser inte redan finns. Det görs till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är en gräns mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar.
 3. Fastighetsägaren får en faktura på anläggningsavgiften och en karta med förbindelsepunkt inritad när ansökan har beviljats.
 4. Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.
 5. Fastighetsägaren kopplar in sina VA-ledningar i förbindelsepunkten och drar dem vidare in i sitt hus.
 6. Fastighetsägaren monterar en vattenmätarkonsol med kontrollerbart återströmningsskydd i huset.
 7. Fastighetsägaren bokar en tid för besiktning av VA-installationen.
 8. VA-enheten besiktar vattenmätarplatsen och installerar en vattenmätare. Först när vattenmätaren har installerats kan ordinarie abonnemang börja gälla.
 9. Om besiktningen blir godkänd och anläggningsavgiften är betald öppnar kommunen servisventilen för dricksvatten om den nyttigheten ska användas.
 10. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar på tomten ritas in på en karta, så kallad situationsplan. Situationsplanen lämnas sen in till VA-verksamheten i kommunen.
 11. Klart.

Mer information

Läsa mer om de olika vattentjänsterna

Avgifter och abonnemang för kommunalt vatten och avlopp

Tips för hållbar vattenanvändning

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa