Ansök om dispens från krav på att skilja förpackning från avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om dispens från krav på att skilja förpackning från avfall
Enligt 3 kap. 15 b § Avfallsförordning (2020:614)

Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Förpackningen kan skiljas från sitt innehåll på den plats där avfallet uppstått eller genom att det lämnas till en behandlingsanläggning som kan utföra separeringen. Krav på att skilja en förpackning från dess innehåll gäller inte förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Det finns möjlighet att söka dispens från kravet i 3 kap. 4 a § Avfallsförordning (2020:614). Miljöenheten kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Miljöenheten gör en bedömning av dispensskälen du beskriver och hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet

Avgifter

En avgift tas ut för behandling av anmälan av avfallsdispens enligt beslut av kommunfullmäktige

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa