Beställa betygskopior

LÄS MER

Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet förvarar kopior av slutbetyg och betygskataloger från skolor i kommunen.
 
Vill du beställa kopia på ett betyg som utfärdats de senaste 5 åren vänder du dig i första hand till respektive skola. 
Betygen förvaras i regel på skolan i 5 år innan de levereras till kommunarkivet
 
För beställning av kopior som äldre än 5 år vänder du dig till kommunarkivet.
Fyll i denna e-tjänst för att beställa en betygskopia från kommunarkivet.

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa