Beställ kopior av dina betyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du tappat bort dina originalbetyg och vill ha en kopia av dem? Via den här e-tjänsten kan du beställa kopior av dina betyg från kommunarkivet.

Kommunarkivet förvarar kopior av slutbetyg och betygskataloger från skolor i Lerums kommun. Betygen förvaras i regel på skolan i fem år innan de levereras till kommunarkivet.

Fem år efter avslutad skolgång

Om det är mindre än fem år sedan du slutade skolan och fick ditt betyg ska du i första hand vända dig till den skola du gick på. Om det är mer än fem år sedan som du studerade kan du använda den här e-tjänsten för att begära ut en betygskopia från kommunarkivet.

Mer information

Information om kopior av betyg på Lerums gymnasium

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kommunarkivet
kommunarkivet@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa