Lägenhetsregistret - ajourhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet. Fyll i en e-tjänst per adress.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns bara en lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas. Lägenhetsnumret består av fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 osv. Våningsplanen under entréplan numreras nedåt med 09, 08 och så vidare. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den lägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols det vill säga från vänster till höger.  Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanet om dessa kan byggas om till lägenheter. Mer om hur man sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets webbplats, www.lantmateriet.se.

Rum

Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller hygienutrymme. Med ett kök avses ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus.

Kök

Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus. Med en kokvrå avses ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men är så stort att en person kan vistas där. Om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus. Med ett kokskåp avses inredning för matlagning med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Även så kallad Trinett räknas som kokskåp.

Specialbostad

Med en specialbostad för äldre eller personer med funktionsnedsättning avses en bostad som både är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med funktionsnedsättning och där boendet alltid är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 

Med övrig specialbostad avses annan specialbostad än för äldre eller personer med funktionsnedsättning och studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper av boende. En sådan bostad är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.

Studentbostad

Med studentbostad avses en bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola.

Ombyggnation

Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av lägenhetsfördelningen med mera inträffar det att lägenheter utgår ur lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Gis enheten
gis@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa